A Barangoló Közhasznú Egyesület 2016. február 13-án 16 órától tartotta évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban, igazi barangolós módon.

A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjait és a meghívott vendégeket Horváth Judit, az egyesület elnöke köszöntötte közgyűlés kezdetén, majd a kötött napirendi pontok szerint haladva beszámolt az egyesület 2015. évi tevékenységéről:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 22 fő, pártoló tagjainak száma 17 fő, alkalmi önkénteseink száma pedig több mint 100 fő, ebből a 2015. évben 47 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve.

A 2015. év legfontosabb feladata volt a közgyűlés által elfogadott éves eseménynaptárban meghatározott rendezvények megvalósítása, így közel harminc rendezvény valósult az idei év során.

Végegyháza Községi Önkormányzattól 400.000 Ft működési támogatást kaptunk, melyből egyrészt az egyesület működésére költöttünk, valamint a Végegyházi Majális és a Barangoló Bejárós Tábor szakmai lebonyolításához használtuk fel. E pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója elkészült, határidőre benyújtjuk a Támogatónak.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól 900.000 Ft működési támogatást kaptunk, melynek nagy részét 2015-ben használtunk fel.

A Kukafitnesz szelektíven című programunk támogatást nyert az Országos Környezet- és Természetvédelmi Főigazgatóságtól, 2015. december 10-én kötöttük meg a támogatási szerződést. Így a 3.616.000 Ft támogatási összeg szinte teljes egészében a 2016-os évben kerül felhasználásra.

Az említett pályázati támogatások nagyban segítették a Barangoló Közhasznú Egyesület működését, programjainak megvalósulását, tudni kell azonban, hogy a támogatási összeg felhasználása mindig kötött, nagy felelősséggel jár, hiszen a tervezett költségeket tudtuk csak elszámolni a támogatás kiírójának.

Mindegyik pályázat az ütemtervnek megfelelően halad.

Az egyesület nyilvántartásai és a dokumentációi pontosan és naprakészen vannak vezetve. A fenntartási időszakban szükséges jelentések, elszámolások megtörténtek, a fenntartási időszakra vállalt rendezvények maradéktalanul megvalósultak.

A folyamatos működést egy fő közfoglalkoztatottal tudjuk biztosítani, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjának keretében is tudunk foglalkoztatni. E foglakoztatás 2016. február 29-ig biztosított, reményeink szerint a közfoglalkoztatási programok folytatódnak ezt követően is. A Nemzeti Rehabilitációs Intézet pályázati lehetőségével 1 főt tudtunk foglalkoztatni 2015. szeptember 30-ig. Reméljük, hogy a foglalkoztatási lehetőségek hosszú távúak lesznek, hiszen munkájuk jelentősen megkönnyíti egyesületünk munkáját.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás, melynek keretében közel száz fő számára végeztünk kisebb nagyobb internetes ügyintézést. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, s közel száz adóbevallást készítettünk el. Szeptembertől nyitvatartási időben ingyenes internethasználatot tudunk biztosítani, két munkaállomás áll a végegyháziak rendelkezésére. Szolgáltatásainkat 357 alkalommal vették igénybe, 288 óra időtartamban.

A Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2015. évben 3963 fő 722 órát töltött el itt, összesen 72 rendezvény valósult meg, valamint kilenc szakkör 205 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy van létjogosultsága a Barangoló Közösségi Ház szolgáltatásainak, melyeket térítésmentesen vehetnek igénybe.

A Civilek Háza folyamatosan közreműködik pályázatok készítésében és lebonyolításában. A horgászegyesület horgásztó-pályázata 2015 nyarán sikeresen lezárult, a teljes támogatási összeget sikeresen lehívtuk, hiszen nem csak a pályázatot készítettük, de a teljes elszámolást is mi végeztük, melynek eredményeképp a támogatási összeg a Végegyházi Sporthorgász Egyesület számláján landolt.  

Három civil szervezet megalakulásában is segítettünk, ebből az egyik mezőkovácsházi szervezet volt. Nemcsak a szükséges dokumentáció elkészítése volt a feladatunk, hiszen mindhárom egyesület a Civilek Házában alakult meg. Sikeresen túlestünk a hiánypótlásokon, két egyesületet már bejegyeztek, a harmadik bejegyzése is mindennap várható.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, ezt bizonyítja, hogy az ebből befolyt összeg összesen 207.013 Ft volt. Az idei felajánlásokat a Barangoló Közhasznú Egyesület rendezvényeinek megvalósításához és működési költségeihez használjuk fel.

Jó néhány hagyományos programunk volt, melyek 2015-ben is csalogatták a közönséget, e mellett az adódó lehetőségekkel is igyekeztünk élni. Kirándulást szerveztünk Villány-Siklós úti céllal, melyen harmincöten vettünk részt, Száraz-ér a mi vizünk címmel környezetvédelmi vetélkedőt szerveztünk öt település iskolásainak, az őszi szünetben jelmezes Halloween Party, a téli szünetben pedig a Karácsonyi party karaokeval várta az érdeklődőket, a Mikulás idén a madarakhoz is eljött, és rekord létszámú gyermeket - 132 gyereket - keresett fel a barangoló Mikulás. Ez a nagy létszám szükségessé teszi, hogy a következő évben két Mikulás keresse fel a végegyházi gyermekeket a Barangoló megbízásából.

A Végegyházi Kábeltelevízió és a Végegyházi Barangoló továbbra is tudósított nem csak egyesületünk, de a Végegyházán történt nagyobb eseményekről is, ahová felkérést kaptunk.

2015-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 1.200 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 20-20 főt terveztünk. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen.

Összességében a 2015. évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat teljes egészében meg tudtuk valósítani, s pályázataink segítenek a jövő évi programjaink közül is néhány finanszírozásában.”

Ezt követően Bognár Róbertné, az egyesület Pénzügyi Felügyelőbizottságának elnöke tartotta meg beszámolóját. Az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2015. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Következő napirendi pontban az egyesület elnöke ismertette a Barangoló Közhasznú Egyesület 2015. évi Közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét, majd a 2016. évi programterv került ismertetésre és elfogadásra.

Végezetül az egyesület 2016. évi költségvetés-tervezetét ismerhették meg a közgyűlés résztvevői, valamint az egyesület azt is egyhangúlag elfogadták, hogy a tagdíj összege 2016-ban is 1.200 Ft, illetve a pártoló tagsági díj is minimum 1.200 Ft legyen.

A kötött napirendi pontok tartalmának megismerése és elfogadása után rövid szünet következett, hiszen meglepetéssel készültünk, különleges vendégek érkezésére vártunk. Sándor István és Hunyadvári József, a Szent Vince Borlovagrend tagjai nem mindennapi eseménnyel ajándékoztak meg bennünket. Mint mondták, túl rövid az élet ahhoz, hogy rossz bort igyunk. Megismertettek bennünket a borkóstolás mikéntjével, s közben versekkel, anekdotákkal fűszerezték a borkínálásukat. A vidám hangulat, a „szép” borok és a finom vacsora mellett jólesett a beszélgetés a közgyűlésünkön résztvevőknek. Igazi barangolós módon kezdtük meg ezt az évet.

Barangoló Közhasznú Egyesület