A barangolósok folytatják a megkezdett munkát!

Minden év elején számvetést készítenek civil szervezeteink, nem tett másképp a Barangoló Közhasznú Egyesület sem. 2015. január 31-én 17 órai kezdettel kerített sort évi rendes közgyűlésére a végegyházi Civilek Házában.

A közgyűlés kezdetén kiderült, hogy a 24 tagból 18 megjelent, így a közgyűlés határozatképes lett.

A beszámolók sorát az egyesület elnökének az elmúlt évben végzett munkáról szóló tájékoztató kezdte meg. Ebből megtudhattuk:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 24 fő, pártoló tagjainak száma 17 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő, ebből a 2014. évben 47 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve.

A 2014. év legfontosabb feladata volt a közgyűlés által elfogadott éves eseménynaptárban meghatározott rendezvények megvalósítása, mely ebben az évben jelentősen alkalmazkodott az egyesület Új Széchenyi terves Barangolások az Egészség Földjén pályázatához is. E program keretében 8.900.150 Ft támogatást kaptunk, melynek jelentős részét (6.199.160 Ft-ot) 2014-ben használtunk fel. Több mint harminc rendezvény valósult meg e program során, melyek közel ezer részvevőt buzdítottak egészségesebb életvitelre. Bár a támogatási program lezárult, a program számos eleme tovább folytatódik, nem kis részben köszönhetően annak, hogy a pályázat forrásaiból számos sporteszközt, berendezést szereztünk be.

A Civilek Háza létrehozására a Norvég Civil Támogatási Alaptól is kaptunk 2.853.607 Ft támogatást, melynek 2. részletét – 880.520 Ft-ot - 2014 májusában utalták át, a záróbeszámoló elfogadása után pedig 298.493 Ft került átutalásra. Ebből a Civilek Háza munkatárs és pénzügyi tanácsadó bérét tudtuk fizetni a pályázati ütemterv szerint 2014. július 31-ig.

2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatán 738.200 Ft támogatást nyertünk Kukafitnesz hulladékcsökkentő gyakorlati praktikák programunkra, melyet 2014 májusában fejeztünk be, és ökojátszóházak, rajzpályázat, előadások és környezetvédelmi konferencia is megvalósult segítségével. A támogatás jelentős részét – 723.550 Ft-ot – 2014-ben használtuk fel

A 2013. évi NEA-hoz beadott működési és szakmai pályázatunk támogatási időszaka 2014 márciusában fejeződött be. A működési pályázatunkra kapott 850.000 Ft támogatásból erre az évre kevesebb, mint egyharmadát (253.920 Ft) vittünk át működési költségekre (ingatlan üzemeltetés, PR marketing, kommunikáció, kiküldetés, egyéb beszerzések, bérköltség). Szakmai pályázatunk a Civilek Háza működtetése Végegyházán a Barangoló Közösségi Házban címmel 1.600.000 Ft támogatást nyert, mely összegből erre az évre a negyedét (402.376 Ft) vittük át. Ebből sajtóközleményeket tettünk közzé, valamint – mivel a Civil Kerekasztal együttműködő szervezetei közül 13 szervezet támogatására is nyertünk 30-30.000 Ft-ot a Civilek Házában rendezett programjukra – hét szervezet rendezvényének anyagköltségét.

Az említett pályázati támogatások nagyban segítették a Barangoló Közhasznú Egyesület működését, programjainak megvalósulását, tudni kell azonban, hogy a támogatási összeg felhasználása mindig kötött, nagy felelősséggel jár, hiszen a tervezett költségeket tudtuk csak elszámolni a támogatás kiírójának. A támogatás nyújtotta lehetőség sokkal nagyobb munkával is jár, melyből nem csak egyesületi tagok, de sok önkéntes is kivette a részét.

Mindegyik pályázat az ütemtervnek megfelelően valósult meg, a programok végén időben elkészítettük a szakmai és pénzügyi beszámolókat, melyeket el is fogadták.

Részesei lettünk a Norvég Civil Támogatási Alapot vizsgáló KEHI ellenőrzésnek, ez azonban nem rótt ránk nagy terhet, hiszen pályázati adminisztrációnkat – mind pénzügyi, mind szakmai téren – naprakészen vezettük, s vezetjük is minden pályázatunknál. Így maradéktalanul tudtuk a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére az ellenőrzés alá vont anyagokat átadni még júniusban. A hivatal részéről további megkeresés nem érkezett.

Az egyesületet érintő egyéb ellenőrzések során is mindent rendben találtak, köszönhetően a nyilvántartások és a dokumentációk pontos és naprakész vezetésének. A fenntartási időszakban szükséges jelentések, elszámolások megtörténtek, a fenntartási időszakra vállalt rendezvények maradéktalanul megvalósultak.

A folyamatos működést 2014. augusztus 11-től egy fő közfoglalkoztatottal tudjuk biztosítani. 2014. szeptember 1-től a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjának keretében 2 pályakezdőt tudunk foglalkoztatni. E foglakoztatás 2015. február 28-ig biztosított, reményeink szerint a közfoglalkoztatási programok folytatódnak ezt követően is. A Nemzeti Rehabilitációs Intézet pályázati lehetőségével 1 főt tudunk foglalkoztatni, aki takarítja, rendben tartja az intézményt. Reméljük, hogy a foglalkoztatási lehetőségek hosszú távúak lesznek, hiszen munkájuk jelentősen megkönnyíti egyesületünk munkáját.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás, melynek keretében közel száz fő számára végeztünk kisebb nagyobb internetes ügyintézést. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, s közel ötven adóbevallást készítettünk el.

A Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2014. évben 6057 fő 813 órát töltött el itt, összesen nyolcvannégy rendezvény valósult meg, valamint kilenc szakkör 390 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy nem volt hiábavaló munkánk, egyre népszerűbb és látogatottabb lesz a Barangoló Közösségi Házunk.

Nem csak egyesületünk forrásait növeltük pályázati forrásokból, de kb. 76.000.000 Ft támogatás eléréséhez készítettünk pályázatokat magánszemélyeknek, intézményeknek, civil szervezeteknek. Az ebből megnyert 57 millió forintnyi támogatás községünket gazdagítja. A Civilek Háza készítette többek között a horgászegyesület horgásztó-pályázatát és az önkormányzat kisbusz-pályázatát is. A horgásztó-pályázat esetében nem csak a pályázatírás, de a lebonyolítás és az elszámolás is itt történt meg. Ezt a szolgáltatást is térítésmentesen nyújtottuk, mint ahogyan azt is, hogy civil szervezetek megalakulásában is segítettünk.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, ezt bizonyítja, hogy az ebből befolyt összeg összesen 148.364 Ft volt. Az idei felajánlásokat a Barangoló Közhasznú Egyesület rendezvényeinek megvalósításához és működési költségeihez használjuk fel.

Jó néhány hagyományos programunk volt, melyek 2014-ben is csalogatták a közönséget, e mellett az adódó lehetőségekkel is igyekeztünk élni. Kirándulást szerveztünk a Dunakanyarba, melyen negyvennégyen vettünk részt, a Pusztaottlakai Gyermeknap, ahová 23 gyereket vittünk el, hogy részt vegyenek az egész napos programon, környezetvédelmi konferenciát rendeztünk sok érdekes előadással, Száraz-ér a mi vizünk címmel környezetvédelmi vetélkedőt szerveztünk öt település iskolásainak, de egészségpályázatunk jóvoltából például biciklitúrán is voltunk, rongylabdabajnokságot szerveztünk, életmód klubunk előadást szervezett, közös saláta készítésre és sütisütő versenyre hívta az érdeklődőket.

Szakköreink, a Barangoló Íjász Klub és a Barangoló Százlábú Tánc-csoport a 2014. évben is várták a szorgalmi időszakban a végegyházi gyerekeket, s mindkét szakkörünk számos bemutató és fellépés során bemutatkozott térségünkben.

A Barangoló Közösségi Ház mellett a Barangoló Gyűjteményes Ház is várta a látogatókat helytörténeti kiállításával és gyűjteményével egész évben, nagy sikere volt az itt rendezett Kisdobos- és úttörő kiállításnak.

A Végegyházi Kábeltelevízió és a Végegyházi Barangoló továbbra is tudósított nem csak egyesületünk, de a Végegyházán történt nagyobb eseményekről is.

2014-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 1200 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 20-20 főt terveztünk. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen.

Összességében az idei pénzügyi évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat a teljes egészében meg tudtuk valósítani, s pályázataink segítenek a jövő évi programjaink közül is néhány finanszírozásában.

Ezt annak is köszönhetjük, hogy nem csak pénzbeli segítséget kaptunk, hanem sokan segítettek egy-egy rendezvény megvalósításakor munkájukkal, ötleteikkel, technikai segítséggel és különböző anyagok felajánlásával.” Az egyesület elnökének beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően Bognár Róbertné, a pénzügyi felügyelő bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, amelyből kiderült, hogy az egyesület gazdálkodása szabályos és szakszerű volt az elmúlt évben is. A következő napirendi pont szerint elfogadták a Barangoló Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét, /a közhasznúsági jelentés ide kattintva megtekinthető!/.

A 2015. évi programtervet, Horváth Csilla Judit, az egyesület elnöke ismertette, a jövő évi tervekről következőket mondta el:

” A Barangoló Közhasznú Egyesület két közösségi térrel rendelkezik.

A Barangoló Gyűjteményes Ház és a Barangoló Közösségi Ház, amely Civilek Házaként is működik, és igény szerint folyamatosan nyitva áll a falu közössége előtt, egyesületünk tagjai, önkénteseink és az együttműködő szervezetek rendszeresen látogatják programjainkat, sőt kérésre helyet adunk mások programjainak is.

A Civilek Házában folyamatosan várjuk a látogatókat, nem csak rendezvényeinkre, de szakmai, pénzügyi, elektronikus segítségnyújtásra is van lehetőség igény szerint.

Rendszeresen működnek a Civilek Házában szakkörök is. Nem csak barangolós szakkörök, mint a Barangoló Íjász Klub, tartja itt heti rendszerességgel foglalkozásait, hanem a Mazsorett szakkör, a Médiaklub, a Hímzőszakkör,a Sweet Cool Dance, a 8. osztályos lányok tánccsoportja, az Ovitorna,  valamint mozgásterápiás foglalkozás és alsós iskolai tornaórák helyszíne is a tükrös sportszobánk, s igény szerint más szakköröket is szívesen látunk.

A Civil Kerekasztal keretein belül nyújtott szolgáltatások, találkozók, tanfolyamok a községünkben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek, intézmények számára eddig is hasznosaknak bizonyulhattak, mindenki pozitív hatását saját szervezete számára kamatoztathatta. A kerekasztal koordinálása továbbra is fontos feladat.

Egyesületünk tervezett programjait igyekszünk a legjobb színvonalon megvalósítani, ezek helyszíne a legtöbb esetben a Civilek Háza lesz. Egyesületünk működését, a programok megvalósulását nagyban segíti az önkéntesek munkája, valamint igyekszünk pályázati forrásokat és támogatásokat is találni munkánk segítése érdekében.

Az előző évek pályázati forrásaiból megvásárolt eszközök ebben az évben is megkönnyítik szakmai munkánkat, hogy a látogatók számára minél optimálisabb környezetet tudjunk nyújtani.

A Végegyházi Kábel TV továbbra is folyamatosan beszámol a közösségünk híreiről, eseményeiről, az adását heti egy alkalommal 17 település lakosai nézhetik meg.

Egyesületünk 2015. évben tervezett programjai közül jó néhány évek óta jól működik, már hagyományos rendezvénynek mondható, de nyitottak vagyunk minden új kezdeményezésre is.”

Ezután a 2015. évi költségvetést fogadta el azt egyesület közgyűlése, majd az egyebek napirendi pont alatt az aktuális tennivalókról, feladatokról esett szó.

A közgyűlést közös évadnyitó vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárták a barangolósok. Az biztosan elmondható a közgyűlés után, hogy a barangolósok folytatják azt a munkát, amelyet 2007-ben immár nyolcadik éve kezdtek meg.

Horváth László

Fotó: Takács Márk István