Jubileumi polgárőr közgyűlés

A Végegyházi Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet 2014. augusztus 15-én, 18 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott a végegyházi Művelődési Házban.

A közgyűlés apropóját az adta, hogy az egyesület 20 éve – 1994. július 28-án – alakult. Elöljáróban Elek János az egyesület elnöke emlékezett vissza az elmúlt időszakra. Mint elmondta, az alapító húsz tag akkori céljai az óta is változatlanok, a legfontosabbnak azt tartják: a polgárőr szolgálat teljesítésével a község közbiztonságát, és az itt élők biztonságérzetét szeretnék javítani.

Már az első év után sok lakossági visszajelzést kaptak, melyben a végegyháziak pozitívan értékelték munkájukat. Ez az önkéntes szolgálattevőknek is jelezte, hogy érdemes munkálkodni, szabadidejükből áldozni a falu közösségéért. Bár a polgárőrök intézkedési köre korlátozott, igyekeznek mindent megtenni továbbra is a falu közösségéért. Az elmúlt 20 év alatt több intézménnyel, szervezettel is jó kapcsolatot építettek ki, több együttműködési megállapodást is kötöttek a hatékony munka érdekében.

Ezt követően Varchó István, községünk polgármestere mondott köszönetet polgárőreinknek önként vállalt feladatuk végzéséért, kiemelve, hogy mindig megfelelnek az elvárásoknak, fogékonyak a változásokra. Külön köszönetet mondott az alapító tagoknak, valamint elismerését fejezte ki a vezetőség munkájának. A következő napirendi pontnak megfelelően elnök úr javaslatára két új tag felvételéről döntött a közgyűlés.

Az ünnepi közgyűlés örömteli pillanata volt az emléklapok átadása, melyre Elek János községünk polgármesterét kérte fel. A Végegyházi Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület alapító tagjaként Sári László, Molnár János, Elek Jánosné, Elek János, az egyesületben végzett kiemelkedő munkájáért Barta István, Lestyár János, Kulcsár Antal és Elek János vett át elismerő oklevelet.

A megyei szövetség elismerésének átadására Kovács Péter rendőr törzszászlóst, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési előadóját kérte fel elnök úr. 20 éves polgárőr szolgálatért Sári László, Molnár János, Elek Jánosné, Elek János emlékérem, Figura Ferenc, Gyebnár Tibor és Paulik József emléklap elismerésben részesült, Elek János pedig a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság elismerő oklevelét is átvehette.

A közgyűlés végén az együttműködő szervezetek képviselői  - Kovács Péter, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részéről, Merényiné Szentmiklósi Etelka, a Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi vezetője, jómagam a Barangoló Közhasznú Egyesület elnökeként – beszéltek a polgárőrökkel folyó együttműködés fontosságáról, majd finom vacsora mellett folytatódott tovább a beszélgetés.

Horváth Judit