A végegyházi polgárőrök közgyűlése

A Végegyházi Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet 2015. március 29-én tartotta évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

Az egyesület tagjait és meghívott vendégeit Elek János, az egyesület vezetője köszöntötte, majd a hivatalos procedúra után beszámolt a polgárőr egyesület 2014. évi tevékenységéről:

„Egyesületünk célja, feladata (mint az előző években is) a működési területen található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. Közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

Alapvető és legfontosabb feladatként községünkben és közvetlen környezetében egyesületünk tagjai közbiztonsági megelőző járőr, figyelő szolgálatot, valamint őrző szolgálatot látnak el. Olyan alkalmakkor, amikor több lakóház üresen marad (pl. lakodalom, idősek találkozója), az ingatlanokat megfigyelés alatt tartottuk. Kérésre, az előző évekhez hasonlóan, szolgáltatásszerűen elláttuk a rövidebb-hosszabb időre lakó nélkül maradt ingatlanok figyelő védelmét. Ezt a tevékenységet kérésre most is szívesen, és térítésmentesen vállaljuk.

Sajnos vannak olyan cselekmények, magatartási problémák, amely a lakosságot, a törvénytisztelő állampolgárokat megbotránkoztatja nap, mint nap, és mégsem tudunk hathatós változást törvényes keretek közt elérni.

Tagjaink részt vesznek községünk szinte minden rendezvényén, részben rendezvénybiztosítási feladatokat, részben rendezési feladatokat vállalva.

Nem csak községünkben, hanem környező településeken is folytatunk járőr-, illetve biztosítási szolgálatot (Tótkomlós, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza), ennek során együttműködünk a rendőrséggel és a határrendészeti szervekkel is. Részt vettünk Békés-Dánfokon az Országos Polgárőrnap előkészítési munkálataiban.

Egyesületünk szorosan együttműködik községünk önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezeteivel, így több közös programot is szervezünk. Rendszeresen kitelepülünk a község rendezvényeire.

Egyesületünk bűnmegelőzési lakossági fórumokat szervez, ahol az emberek és a település biztonsági problémáit értékeli, elemzi, és a további polgárőr szolgálatot az ezen megszerzett információk alapján látjuk el.

Együttműködési szerződésünk van a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Dél-Békési Mentőcsoporttal, a Battonyai Határrendészettel, a magyar Vöröskereszttel, a Barangoló Közhasznú Egyesülettel, valamint kapcsolatban állunk a helyi civil szervezetekkel.

Munkánkat főként a bűnmegelőzés, illetve a vagyonvédelem terén, a közrend, a közbiztonság érdekében végeztük, járőr- és figyelő szolgálat formájában.

Az általános, folyamatos szolgálatokon kívül az alábbi feladatokat végeztük:

Részt vettünk az Országos Polgárőr Napon, megyei rendezvényeken vettünk részt, megtartottuk az éves beszámoló közgyűlést, új tagokat oktattunk, környezetvédelmi napok megtartása, március 15-i és október 23-i koszorúzás biztosítása, iskolakezdéskor az átkelés biztosítása, halottak napján fokozott figyelő szolgálat a temetőben és környékén, december hónapban a karácsony előtti hetekben és a két ünnep között a szolgálat sűrítése, kiemelten a boltok, a postahivatal, közintézmények fokozott figyelése, külső ellenőrzése, a fenyőfalopások megelőzése, katasztrófavédelmi oktatáson vettünk részt, sportrendezvények biztosítása.

A nyári viharkár elhárításában is részt vettünk (tetőjavítás, szakadt elektromos vezetékek őrzése).

Ezen kívül polgárőreink részt vettek a helyi Vöröskereszt által kezdeményezett ruhagyűjtésekben, és azok szétosztásában.

Minden egyéb, eddig nem említett kérdésben igyekszünk az országos, megyei, valamint a helyi elvárásoknak eleget tenni, és maradéktalanul megfelelni. …”

A beszámoló végén Elek János megköszönte mindenki munkáját, segítségét, amit a polgárőrségért, a lakosság közbiztonságáért tett.

Ezt követően Kovács Mária, az egyesület gazdasági vezetője ismertette a 2014. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a 2015. évi költségvetési tervezetet. A 2015. évi munkatervet az egyesület elnöke ismertette.

A közgyűlés végén a megjelent vendégek köszönték meg a végegyházi polgárőrök munkáját, majd ünnepélyes keretek között polgárőr elismerő oklevelek kerültek kiosztásra. A Békés Megyei polgárőr Szövetség elismerő oklevelét Kovács Péter, Barta István és Csontos Ildikó vehette át. Végegyháza Községi Önkormányzat Sárközi Józsefet, Elek Jánosnét és Kovács Máriát, a Mezőkovácsházi Rendőr-főkapitányság Barta Istvánt jutalmazta oklevéllel, elismerve kiemelkedő polgárőr munkájukat.

A közgyűlés vacsorával zárult.

Horváth Judit