Ideje változtatni!

A hulladékkezelés az egyik legnagyobb probléma, ami a jövőben fenyegeti az emberiséget. Annyi szemetet termelünk, amennyit nem vagyunk képesek semlegesíteni.

Olyan alternatív módszereket kell keresnünk, amelyek esélyt adnak arra, hogy az utánunk következő generáció ne egy nagy szemétdombon éljen.  Nem határozható meg az egyedül üdvözítő út, de a helyi sajátosságokat figyelembe véve meg kell próbálni adoptálni olyan jó gyakorlatokat és rendszereket, amelyek már máshol bizonyítottak.  Az egyik ilyen út lehet az Új-Zélandról indult „Zero Waste” magyarul Nulla Hulladék program. Ezt a programot hazánkban a Humusz /Hulladék Munkaszövetség/ karolta fel. A program lényege az, hogy nem kezelni akarja a hulladékot, hanem elkerülni annak a keletkezését.

A program alappontjai így foglalhatóak össze:

- A hulladékok kezelése helyett a hulladék elkerülése legyen a cél. 

- Azt tekintsük gazdasági sikernek, ha több szolgáltatást hozunk létre kevesebb anyag és energia felhasználásával.

- A hulladékokra úgy tekintsünk, mint az üzleti élet nem hatékony és nem biztonságos anyag- és energiafelhasználására.

- A termékek és szolgáltatások ára tükrözze az előállítása során keletkező környezetkárosodás 'költségeit', ezzel segítve elő a káros termékek és szolgáltatások visszaszorulását.

- Megújuló energiaforrásokkal dolgozzunk, és minél kevesebből állítsuk elő azt, amire valóban szükségünk van.

- A 'mindenkinek saját termék' megközelítés helyett a 'sokak számára használható szolgáltatások' terjedjenek el – ott, ahol ez előnyös. (A lineáris fogyasztás-vezérelt gazdaságot egy ciklikus, szolgáltatás-vezérelt gazdasággá kell alakítani.)

- Erősítsünk rá a megelőző tevékenységekre (pl. fogyasztáscsökkentés, terméktervezés, tisztább termelés), emellett továbbra is támogassuk a javító szolgáltatásokat, az újraeladást, az olyan tartós termékek újrahasználatát, amelyeket minél kevesebb anyagból és az egyszerű újrahasznosítás  szempontjait figyelembe véve gyártottak (arra az időszakra gondolva, amikor majd lejár a használati idejük). Fokozatosan vonjuk ki azokat az anyagokat és termékeket, amelyek nem teszik lehetővé ezeket a tevékenységeket és/vagy amelyek mérgezik az életet.

- Fejlesszük azokat az adatbázisokat, amelyek képet adnak a keletkező hulladékokról, a felhasznált energiáról, hogy ezek is segítsék a fogyasztókat a helyes döntésben.

Ismertessük meg a termékek előállításának környezeti hatásait is (pl. szennyezőanyag-kibocsátás, felhasznált energia, lepusztított élőhelyeket).

- Az anyagok felhasználásánál ne csak feldolgozhatóságukat, újrahasznosíthatóságukat, hanem megújulásuk sebességét is vegyük figyelembe. Ne használjunk nagyobb ütemben több anyagot, mint amennyit a környezet lehetővé tesz.

- Olyan fenntartható rendszert építsünk, ami mindenki számára előnyös. Fel kell hagynunk a jelenlegi gyakorlattal, amelyben a népesség 20%-a használja a források 80 %-át.

- Segítsük a helyi közösségeket abban, hogy önellátásuk növelésére hatékony helyi gazdaságot alakítsanak ki,  jó munkahelyeket teremtsenek, közösen cselekedjenek közös célokért. 

Természetesen ezek az elvek nem kötelezőek, és minden helyi közösségnek magának kell kialakítani a prioritásait, de az ilyen munka elképzelhetetlen a széleskörű támogatottság nélkül.

Egyesületünk, a Barangoló Közhasznú Egyesület a Nulla Hulladék hálózat tagja, így környezetvédelmi programjaink lebonyolításához folyamatosan kapunk segítséget tőlük. A régóta folyó „Miénk itt a tér” akciónk során a közvetlen környezetünk védelmén és szépítésén túl igyekszünk egyes helyi környezetvédelmi problémákra végleges megoldást találni.

Horváth László