Nem hagyjuk elveszni az álmainkat!

A Végegyházi Sporthorgász Egyesület 2015. február 28-án tartotta évi rendes közgyűlését, amely azért nem volt teljesen szokványosnak nevezhető.

Számos horgász töltötte meg a Barangoló Közösségi Házat, hiszen fontos döntések meghozása előtt állt az egyesület. A szokásos menet szerint megkezdődő közgyűlésen először az egyesület elnöke tartotta meg az éves tevékenységünkről szóló beszámolóját.

Varchó István elnök elmondta:

„A Végegyházi Sporthorgász Egyesület tagjainak száma 96 fő.

A 2014. év legfontosabb feladata volt, hogy a horgásztó építését megvalósítsuk. A januárban benyújtott pályázatunkat az FVM kedvezően bírálta el, így a turisztika fejlesztési pályázat keretéből támogatást nyertünk a horgásztó megépítésére. A hosszú bürokratikus eljárást követően július 31-én megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt, ennek birtokában indíthattuk el a közbeszerzési eljárást és választottuk ki a kivitelezőt. Az építési munkák augusztus végén kezdődtek meg. A tereprendezést követően a kivitelező december elsején adta át a kész medret. A tó feltöltése hosszas teketóriázás után 2015. február 12-én megkezdődött, a munka befejeződött 2015. 02. 17-én, a feltöltés megtörtént az üzemi szintre. A próbaüzem tapasztalatai alapján a meder víztartása nem megfelelő, a lépéseket megtettük a probléma rendezésére, de erről majd részletesebben a tóépítésről szóló tájékoztatóban.

A tóépítéshez kapcsolódó pályázati elszámolási kötelezettségeinknek eleget tettünk, a hiánypótlást benyújtottuk, az MVH válaszát várjuk. A tó működéséhez elkészítettük a szabályzatokat, a szükséges engedélyek beszerzése folyamatosan halad. A hitellel kapcsolatos kötelezettségeinket maradéktalanul és határidőre teljesítettük. Egyesületünk szabályos és előírásszerű működéséhez minden feltétel adott.

Az elmúlt évben a horgásztó pályázaton kívül három pályázatot nyújtottunk be, kettőt a NEA-hoz, de sem a működési, sem a szakmai pályázaton nem nyertünk. A később benyújtott Norvég Civil Alaphoz szóló pályázatunk sem nyert a múlt évben. A korábban elnyert pályázatokkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a 2013. évi NEA szakmai pályázatot felhasználtuk a terv szerint, a 2014-es évben a pályázati összegekkel rendben elszámoltunk, így a pályázatok lezárultak. Ezen pályázatok tették lehetővé, hogy sikerrel indulhassunk a tóépítéssel kapcsolatos kiíráson is, így a megvalósult szakmai programon kívül lehetőséget teremtettek a komolyabb források felé nyitáshoz is.

Alakulásunk óta igyekszünk részt venni községünk közösségi életében, csatlakoztunk a Miénk itt a tér akcióhoz, ahol a tavaszi és őszi takarításon is részt vettünk, valamint a TeSzedd! országos környezetvédelmi akcióban is tevékenyen közreműködtünk. Szeptemberben a Barangoló Közhasznú Egyesülettel közösen megrendeztük a végegyházi horgászversenyt, melyen huszonkét versenyző vállalta a nemes megmérettetést.

Rendszeresen részt veszünk a Civil Kerekasztal találkozóin, képviselve egyesületünket ezen a fórumot is. Az elmúlt évben sikeresen őriztük meg közhasznú fokozatunkat, amely több körben tette szükségesnek az alapszabály módosítását, de most már az alapszabályunk maradéktalanul megfelel a jelenlegi törvényi szabályozásnak.

Egyesületünk minden jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, elszámoltunk a pályázatainkkal, könyvelésünk, nyilvántartásaink rendben vannak, köszönet ezért önkéntes adminisztrátorainknak, akik térítés nélkül végzik a szükséges papírmunkát. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem egész éves munkáját Kunos Ágnesnek és Horváth Juditnak.

Összességében az idei évet mind programjaink megvalósulása szempontjából, mind hosszú távú terveink megvalósítása szempontjából sikeresnek tekinthetjük.” A beszámolót az egyesület közgyűlése egyhangúan elfogadta.

Ezt követően került sor az egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentésének és a 2015. évi költségvetésének ismertetésére és elfogadására. A közhasznúsági jelentés ide kattintva olvasható.

Ez után következett a talán legnagyobb figyelemre számot tartó napirendi pont, a horgásztó építés jelenlegi állásáról szóló tájékoztató.

A tájékoztatót Horváth László tartotta, aki a tó építésének egyik főfelelőse az egyesületnél. A beszámolóból megtudhattuk: „A tóval kapcsolatos pályázati, adminisztratív és hatósági ügyek folyamatosan haladnak, a szükséges engedélyek megállapodások beszerzésre kerültek illetve megköttettek.  Így a pályázati elszámolás benyújtásra került és a hiánypótlás is gond nélkül lebonyolódott, már a helyszíni ellenőrzést várjuk. A hatósági engedélyeket megkértük, az ügyek nyugodt tempóban baktatnak a hivatali rendszerben. A szükséges hiánypótlásokat és illetékeket rendeztük, várjuk a döntést. A halasítási és fegyelmi munkabizottság elkészítette a helyi horgászrend tervezetét, valamint az ajánlásokat a napi és éves területi engedélyek tartalmára és áraira.

Az építés kapcsán a műszaki tartalom hagy maga után kívánni valót, hiszen a medernek víztartási problémái vannak. A műszaki felelősökkel és megvalósítókkal megkezdődött a probléma feltárása, és a felelősség tisztázása. Annyit biztosan tudunk, egyesületünk nem felelős az előállt helyzetért, hiszen felelős tervező, közbeszerző, vállalkozó, és műszaki ellenőr végezte, illetve felügyelte a munkát, mindannyiukkal szerződést kötöttünk a szakmai megvalósításra, és a szerződés szerinti összegeket rendben ki is fizettük. Így járhattunk csak el, mivel a pályázat előírta a szakmai megvalósítók kötelező alkalmazását, és az elszámolás során az MVH ellenőrizte is a jogosultságuk meglétét. Ha a szakembereink problémánkra nem találnak rövid időn belül megnyugtató megoldást, akkor meg kell indítani a felelősség kérdésében a hivatalos eljárást is. Nem hagyjuk elveszni az álmainkat senki miatt. Megvalósítjuk bármi áron, hiszen erre tettünk ígéretet az egyesület tagságának, és mi tartjuk a szavunk! Felháborító és dühítő, hogy annak ellenére, hogy a kezdetek óta folyamatosan tartjuk az ígéreteinket, a megvalósítók képtelenek voltak elvégezni a vállalt munkát úgy, hogy végig nem jelezték, hogy bármi gond lenne az építkezéssel. Aggályaikat nem jelezték sem felénk sem az építési dokumentációban.”

A beszámoló után Horváth László bizalmi szavazást kért maga ellen, mivel a szakmai megvalósítók kiválasztásában közreműködött, és ilyenformán felelősnek érzi magát a rossz döntésért. A közgyűlés 39 igen és egy tartózkodás mellett megszavazta, hogy továbbra is Horváth László koordinálja a tó ügyeit a napi munka szintjén.

A következő napirendi pont tárgyában először a helyi horgászrendet fogadta el a közgyűlés, amelyet ide kattintva olvashatnak az érdeklődők. A tó halászati szakmai feladatainak a végrehajtását a közgyűlés továbbra is a halasítási és fegyelmi munkabizottság kezében hagyta, a tógazdai teendők ellátására Víg Gábort kérte fel és hatalmazta meg a közgyűlés.

Az egyebekben megszületett a döntés arról, hogy akik éves engedélyt váltanak a tavunkra, azok részére évi két állagmegóvási napot hirdetnek meg, aki ezeken a napokon nem tud részt venni, egy napi munkát egy napijegy árával lehet megváltani.

Ezek után zárult a közgyűlés, ahol bár az elnökség igyekezett minden kérdésre kimerítő választ adni, sajnos maradt néhány nyitott kérdés.

Horváth László