A Barangoló Közösségi Házban tartotta évi rendes közgyűlését a Végegyházi Sporthorgász Egyesület, 2016. január 23-án délután, ahol nem csak az aktuális feladatokat és az elvégzett munkát beszélték meg, hanem tisztújítást is tartottak.

A közgyűlés először az egyesület elnökének az elmúlt évről szóló beszámolóját hallgatta meg. Varchó István többek között elmondta:

A Végegyházi Sporthorgász Egyesület tagjainak száma 110 fő.

A 2015. év legfontosabb feladata volt, hogy a horgásztó építését befejezzük. A 2014. december 01-i műszaki átadás után a feltöltés folyamatos ígérgetések ellenére nem történt meg. A tó feltöltése hosszas teketóriázás után 2015. február 12-én megkezdődött, a munka 2015. február 17-én fejeződött be, a feltöltés az üzemi szintre történt. A próbaüzem tapasztalatai alapján a meder víztartása nem volt megfelelő, a lépéseket megtettük a probléma rendezésére. Mivel a vállalkozó hatvan napon keresztül elzárkózott a hiba kijavításától, így a munkára, a közgyűlés felhatalmazása alapján, külső vállalkozót kerestünk, aki a megígért módon elvégezte a meder javítását. A feltöltést megismételtük, a munkálatokban javarészt önkéntesek vettek részt, valamint egy fő térítésért végezte az éjszakai ügyelet nagy részét. Az önkéntesek áldozatos munkáját ez úton is köszönjük, nélkülük nem valósulhatott volna meg a tó megnyitása. A Községi Önkormányzat segítsége is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a nehézségek ellenére mégis csak legyen működőképes horgásztavunk. Sikerült a tó bekerítése, az áram bekötése, a halőrház kialakítása is. Egyesületünk négy fő társadalmi halőr vizsgáját is támogatta, remélhetőleg az idei idényben már rendszeresen ellenőrzik a tavon horgászókat. A tóépítéshez kapcsolódó pályázati elszámolási kötelezettségeinknek eleget tettünk, a hiánypótlást benyújtottuk, az MVH elfogadta, a helyszíni szemle után a teljes támogatási összeget az egyesület számlájára utalta. A tó működéséhez elkészítettük a szabályzatokat, a szükséges engedélyek beszerzése is sikerült. A hitellel kapcsolatos kötelezettségeinket, maradéktalanul és határidőre teljesítettük, hiteleinket, amelyek az építéshez kapcsolódtak, maradéktalanul visszafizettük. a szükséges munkálatok befejezése és a likviditás megőrzése érdekében egyesületünk folyószámlahitelt igényelt a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettől. A tó üzemeltetése során a telepítések megtörténtek, összesen 14 q ponty került a tóba 1,90 kg átlagsúllyal, amelyek jó szórakozást biztosítottak horgásztársainknak. A napijegyes /197 fő/ és éves területi jegyet váltó /23 fő/ horgásztársaink jól szórakoztak a tavon.

Három horgászverseny is megrendezésre került, kettőt - a Tóavató és az Idényzáró versenyt  az egyesületünk szervezte, a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupát pedig közösen a Barangoló Közhasznú Egyesülettel rendeztük, mindhárom vetélkedés sikeresen zárult. Sikeresen pályáztunk a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázatára és a „Zöldkéntesen a Száraz-ér védelmében” cimű programunk ötszázezer forint támogatást nyert. A pályázat az ütemezésnek megfelelően halad, a programok megvalósultak, illetve folyamatosan megrendezésre kerülnek.

Alakulásunk óta igyekszünk részt venni községünk közösségi életében, csatlakoztunk a Miénk itt a tér akcióhoz, ahol a tavaszi és őszi takarításon is részt vettünk, valamint a TeSzedd! országos környezetvédelmi akcióban is tevékenyen közreműködtünk. Rendszeresen részt veszünk a Civil Kerekasztal találkozóin, képviselve egyesületünket ezen a fórumot is.

Egyesületünk minden jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, elszámoltunk a pályázatainkkal, könyvelésünk, nyilvántartásaink rendben vannak.

Összességében az idei évet mind programjaink megvalósulása szempontjából, mind hosszú távú terveink megvalósítása szempontjából sikeresnek tekinthetjük.

Ezután a közgyűlés az elnök beszámolóját egyhangulag elfogadta. A gazdasági évről, illetve a közhasznúsági jelentésről Horváth László beszélt, bemutatva a horgásztó működésének legfontosabb eredményeit és számait. A közgyűlés elfogadta a beszámolót, a mérleget és a közhasznúsági jelentést, így azt a bíróságnak is benyújthatjuk. A közhasznúsági jelentés ide kattintva olvasható.

Ez után, mivel az egyesület eddigi elnöke, Varchó István és az elnökség egy tagja, Gonda Tibor lemondott, tisztújítás következett. A közgyűlés új elnöknek megválasztotta Gyovai Csanádot, elnökségi tagnak pedig Takács Bélát.

Az egyesület új elnöke, Gyovai Csanád megköszönte a leköszönő elnök, Varchó István  munkáját, valamint Gonda Tibor elnökségi tagnak is köszönetét fejezte ki. A tagságot biztosította, hogy az egyesület zavartalan működését mindenképpen biztosítani fogja, és folytatja a megkezdett munkát. Természetesen nem egyedül, hanem az elnökséggel együtt dolgozva.

Ezután került ismertetésre a 2016 évi programterv,amelynek legfontosabb rendezvényei lettek:

Január 23.:          Közgyűlés

Február 16.:       Zöldkéntes képzés

Március 01.:       Környezetvédelmi konferencia

Március 12-13: Tavaszi nagytakarítás a Száraz-ér partján

Március 15.:       Környezetvédelmi vetélkedőTótkomlóson a Száraz-ér parti települések iskolái között

Április 03.:          Szezonnyitó Horgászverseny

Április 23.:          Föld napja kalandtúra általános iskolásoknak

Június 18-19.:    Huszonnégy órás horgászverseny

Augusztus 06.:  II. Tóavató Horgászverseny

Szeptember 17.:              Nagy Ho-Ho-HoHorgászkupa

Október 15.:      Őszi nagytakarítás, fásítás

Október 29.:      II. Szezonzáró horgászverseny

A közgyűlés a programtervezetet és a munkatervet elfogadta.

A következő lépésben a költségvetés és a tagdíj mértékének megállapítása történt meg, így a 2016. évtől az egyesület éves tagdíja 2.000 Ft lett.

A helyi horgászrend módosítása is megtörtént, a módosított horgászrend az egyesület honlapján lesz olvasható hétfőtől. A legfontosabb változások, a helyi horgászrend tekintetében:

Az éves területi jeggyel horgászók napi két és heti négy nemes halat foghatnak.

A meg fogott halat, amelyet a horgász meg kíván tartani, a fogási naplóba késedelem nélkül be kell vezetni, ennek elmulasztása esetén a területi jegy bevonásra kerül.

A kijelölt kíméleti területeken való horgászat esetén a területi jegy szintén bevonásra kerül, mérlegelésre nincs lehetőség.

Az éves területi jegy árát 25.000 Ft-ban, a napijegy árát 2.500 Ft-ban határozták meg a közgyűlés résztvevői. Elfogadásra került az is, hogy a limitált számú éves engedélyeket az érkezés sorrendjében értékesítjük.

A kiadás helye: Barangoló Közösségi Ház, hétfőn és szerdán 16-18 óráig.

Éves területi jegyeket 2016. 06 30-ig értékesítünk. A horgászokmányok értékesítése előre láthatólag február 03-án kezdődik.

Tájékoztatásul elhangzott az is, hogy a környező csatornák, amelyeket eddig a Gyomai HTSZ kezelt, az idei évben a Körös Vidéki Horgászegyesületek Szövetségének kezelésébe kerültek. Remélhetőleg a szövetséggel közösen fellépve megszűnnek azok az áldatlan állapotok, amelyek az idei évben is jellemezték a Száraz-eret, a közös fellépéssel talán elérhetjük, hogy az, akinek a csatornák karbantartása a feladata, elvégezze már végre a dolgát. A közgyűlés ezzel véget ért, minden horgásztársunknak kívánunk sikeres és fogásokban gazdag horgászévet.

Horváth László