Végegyháza rövid bemutatása

Rang: község
Terület: 2895 hektár
Lakosság: 1521 fő
Lakások száma: kb.700
Telefonkörzet: 68
Irányítószám: 5811
Régió: Dél-Alföld
Megye:
Békés
Kistérség: Mezőkovácsházi

Története: A mai Végegyháza területe, mint puszta a Rákóczi vezette szabadságharc bukása után a királyi kincstár kezére került. Öröklés folytán az 1800-as évek elején  a Fekete grófi családnak volt itt  földje, majd öröklés megszakadása miatt 1985-ben újra kincstári terület lett.

Végegyháza 1815-től kezdett betelepülni. Ettől az időtől mind több Árva, Bereg és Zólyom megyei lakos vándorolt ide. A telepesek 1856-ban megváltották földjeiket. Ekkor a kincstár a települést Mezőkovácsházához csatolta. A régi Végegyháza lakosai ebbe nem nyugodtak bele, a királyhoz fordultak, és kérelmük 1868-ban sikerrel is járt, mert 1868-ban kincstári telepes községgé alakíttatott 124 családdal. A régi Tótkovácsháza, ahogy akkoriban hívták - Végh Aurél aradi jószágigazgató nevéről - 1892-ben Végegyháza nevet vette fel.

 A XX. században erőteljes fejlődésnek indult, miután kialakult önálló közigazgatása, önálló római katolikus egyháza, közoktatása. Lakossága 1930 végén 1846 fő volt. Ez a népesség 1949. január 1-jére 2734-re növekedett. Köszönhetően annak, hogy a második világháború után a községhez került Árpádteleppel együtt mintegy 4520 kataszteri hold földet osztottak ki 570 családnak és kiosztásra került 330 házhely is. A szorgalmáról elhíresült lakosság megélhetése szempontjából kedvező volt a két szomszédos nagyobb település: Mezőkovácsháza és Mezőhegyes munkahelykínálata is. A lakosság a 60-as évek elején túllépte a 3000 főt.

Két településrészből áll: Végegyháza belterület 600 ingatlannal, Árpádtelep településrész – egyéb belterület /régi major / 100 ingatlannal.

 

Végegyháza község lakosságának adatai a 2007. december 31-i állapot szerint

Korosztály

%

Férfi

%

ÖSSZES

%

0-14

126

8,3%

107

7,0%

233

15,3%

15-18

44

2,9%

38

2,5%

82

5,4%

19-25

70

4,6%

48

3,2%

118

7,8%

26-35

82

5,4%

83

5,5%

165

10,8%

36-50

157

10,3%

140

9,2%

297

19,5%

51-65

152

10,0%

166

10,9%

318

20,9%

66-x

191

12,6%

117

7,7%

308

20,2%

ÖSSZESEN

822

54,0%

699

46,0%

1521

100,0%

 

 

 

A községünk jellemzői:

 Végegyháza község Dél-Békésben, a Mezőkovácsházi Kistérségben, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között található. A község hétköznap napközben megfelelő busz és vonatközlekedéssel rendelkezik, hétvégén inkább csak a vasúti közlekedés számottevő. A lakosság jelentős része rendelkezik gépkocsival, és gyakorlatilag minden háztartásban található kerékpár. A település úthálózata jónak mondható, az összes út hossza 15  km , ennek 66  %-a aszfaltborítású /10 km/, a pormentesített utak állapota megfelelő. A községben az alapközművek, a villany, a víz és a gáz elérhető, szinte minden háztartásban van alapközmű, csatorna a házak 30  % -ában található /220 bekötés/. A településen 720 ház van, ebből üresen áll kb. a házak 20%-a, azaz kb. 140 porta. A településen kábel-tv elérhető egy szolgáltatón illetve az országos szolgáltatókon / UPC, Digi tv / keresztül. A helyi kábel tv szolgáltató árai nem magasak, a szolgáltatás színvonala megfelelő. Széles sávú internet szolgáltatást két vállalkozás nyújt a faluban, váltakozó minőségben. Optikai kábel hálózat nincs kiépítve. Vezetékes telefon van, de a mobil telefonok elterjedése miatt egyre csökkenő számban.

 

 

 

Gazdasági körülmények:  

A településen nagy létszámot foglalkoztató üzem nincs, két kisebb ipari jellegű vállalkozás található a községben. A legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat és intézményei.  A fő profil a mezőgazdaság, a községben 300 őstermelő van.

A községben 15 egyéni vállalkozó működik. A faluban 5 élelmiszer és 2 vegyes profilú kereskedelmi egység található. Egy pizzéria van, itt lehetőség van étkezésre is, és 5 italbolt működik. A foglalkoztatottak száma a községben rendkívül alacsony, sok a munkanélküli, különböző jogcímeken, szociális segélyezésben 165 fő részesül. A településen egy pénzintézet van, a Takarékszövetkezet, valamint a postán is intézhetők pénzügyek.

 

Közigazgatás, egészségügy:

A településen polgármesteri hivatal működik, társadalmi megbízatású polgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester és 8 képviselő alkotja a testületet. Főállású szakképzett jegyző vezeti a hivatalt. A hivatal 4 fő ügyintézőt alkalmaz. A községben 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Falugazdász működik heti egy alkalommal.  A háziorvosi ellátást egy körzeti orvos és két asszisztens látja el. A községben heti két alkalommal rendel fogorvos, aki az iskolafogászatot is ellátja. Van védőnő és van gyógyszertár is minden hétköznap. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása is megtalálható. Az idősek szociális alapellátását, nappali és ügyeleti otthon gondozását a Remedium Kht. végzi 7 alkalmazottal. 50 klubtag, 27 házi gondozott és 11 jelzőrendszeres házi gondozott ellátását végzik. Szakellátásra a szomszédos Mezőkovácsházára vagy a környező kórházakba járnak a lakosok.

 

Közoktatás, kultúra 

A községben működik óvoda, 4 óvónő és 2 dada foglalkozik az 51 óvodással.

Az iskolában 13 pedagógus oktatja a 117 tanulót, minden évfolyamon egy osztály működik. Az oktatás négy épületben folyik: a felső tagozat a központi iskolában, az alsó tagozat a Művelődési Házban és a Bucsek iskolában tanul, testnevelés órákra pedig a tornatermet használják. A központi iskolában 17 számítógép áll a gyerekek rendelkezésére. A számítástechnika oktatása csoportbontásban folyik.

A községi könyvtárnak 258 beiratkozott tagja van, 9163 könyvvel áll az olvasni vágyók rendelkezésére, itt található 2 számítógéppel az e-magyarország pont is. A Remedium KHT Idősek Klubjában három géppel szintén elérhető az internet. A Kék Lagúna pizzériában 7 számítógépen érhető el a világháló.

A Községi Önkormányzat megjelentet egy időszaki újságot, Végegyházi Hírmondó címmel 700 példányban.

 

Civil szervezetek, pártok, önszerveződő közösségek:  

A faluban három civil szervezet működik: a Végegyházi Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület KHSZ, a Végegyházáért Közhasznú Alapítvány és a Barangoló Közhasznú Egyesület. Két országos szervezetnek van helyi csoportja, a Vöröskeresztnek és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének. A községben egy pártnak van helyi szervezete, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek, mely nem fejt ki számottevő tevékenységet. Önszerveződő közösségek: a két nyugdíjas klub, az Alkony Nyugdíjas Klub és az Ezüstfenyők Nyugdíjas Pedagógus Klub és két sportszakosztály, az Asztalitenisz és a Sakk Sportkör működik még településünkön.