BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

5811 Végegyháza, Széchenyi u. 7/B.

 

2012. évi

Közhasznúsági jelentése

 

Végegyháza, 2013. január 19.

 


A Barangoló Közhasznú Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2012-es esztendőről.

 

1.   SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege : 1 391 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából áll.

2.   KÖLTSÉGVETÉSI  TÁMOGATÁS  FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben egyesületünk  összesen  3 269  ezer Ft  támogatást kapott. Ez az összeg az NFÜ a Békés Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatokon megnyert támogatás. A támogatások felhasználása nem teljes mértékben történt meg  a 2012-es évben.  

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3.   VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL  KAPCSOLATOS  KIMUTATÁS

Egyesületünk törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évhez képest egyesületünk eredménye nőtt , az évet

1 391 ezer Ft eredménnyel zártuk.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

4.   CÉL SZERINTI  JUTTATÁSOK  KIMUTATÁSA

Szervezetünknél nem történtek ilyen jellegű kifizetések. ( 4. számú melléklet ).

5.   KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

2012. évben közösségünk 50 000,- Ft támogatást a helyi önkormányzattól, 198 700 ,-  Ft támogatást  magánszemélyektől és 121 000,- Ft-ot az 1 % felajánlásából kapott.

 Sajnos a gazdasági  válság negatív hatása egyesületünket sem kerülte el, de  reméljük, hogy  szűkebb környezetünk már megismerte munkánkat és azt kisebb-nagyobb támogatásukkal segíti majd, mint eddig is.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6.   A   KÖZHASZNÚ  SZERVEZET  VEZETŐ  TISZTSÉGVISELŐINEK  NYÚJTOTT       JUTTATÁSOK  ÉRTÉKE, ILLETVE  ÖSSZEGE

Egyesületünknél vezető tisztségviselőknek személyi jellegű kifizetés nem történt 2011-ben           ( 6.számú melléklet ).

7.  A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 22 fő, pártoló tagjainak száma 16 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő.

A 2012. év legfontosabb feladata volt a közgyűlés által elfogadott éves eseménynaptárban meghatározott rendezvények megvalósítása. Ezt maradéktalanul meg tudtuk megvalósítani, hagyományossá vált rendezvényeinken túl újabb eseményekkel színesítettük programunkat. Tettük ezt úgy, hogy igen nehéz gazdasági évet tudhatunk magunk mögött, az év nagy részében a tagdíjakra, pártolói tagdíjakra, támogatóinkra és nagy számú önkéntesünkre támaszkodhattunk csak. A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, ezt bizonyítja, hogy az ebből befolyt összeg októberben 121.413 Ft volt.

Ebben az évben is minden olyan forrást megpályáztunk, amely a céljaink, programjaink megvalósítását elősegíthették, azonban kevesebb pályázati lehetőséget találtunk. Az NEA-hoz beadott működési és szakmai pályázataink várólistára kerültek, kisebb pályázatainkat pedig elutasították.

Egyetlen pályázatunk nyert támogatást, a Legyél Te Is Önként-S címet viselő projektünk, melyre 12.094.957 Ft támogatást kapunk az Új Széchenyi Terv keretein belül. Ez nagy összeg ugyan, de a megvalósításhoz szükséges előleget csak 2012 december elején utalták, az éves működésünk szempontjából tehát nem releváns, egyébként is a felhasználása erősen szabályozott.

Jó néhány hagyományos programunk van, melyek 2012-ben is csalogatták a közönséget, mint a Végegyházi Majális, az Újévi Gála, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett átadásával, Egészségnap, Tapossa Laposra Nap, Helytörténeti vetélkedő, Keresztrejtvényfejtő verseny, Horgászverseny vagy a Föld Napja Kalandtúra,. Decemberben Barangol a Mikulás akciónk során idén is több, mint száz gyermekhez látogatott el mikulásunk, s idén is volt karácsonyi játszóház, melyen ismét feldíszítettük Végegyháza Karácsonyfáját. Az Önkéntes Karácsony során nem csak adományokat tudtunk vinni rászoruló családoknak, de több mint száz adag babgulyást főztünk, mellyel a szociális étkeztetésben résztvevőket, a kézműveskedő gyerekeket, a hozzánk betérőket és önkénteseinket láttuk vendégül, s mellé házi bejglit is sütöttek önkénteseink.

Miénk itt a tér akciónkon rendszeresen nagytakarítottunk, fákat ültettünk, padokat és asztalokat állítottunk, valamint összegyűjtöttük az elektronikus hulladékot, ezt még kiegészítette a gyerekcsoportoknak tartott Zöld Manó oktató- és felvilágosító vetélkedőnk is. Idén is sikeresen koordináltuk a TeSzedd akciót Végegyházán.

Szakköreink folyamatosan várták a szorgalmi időszakban a végegyházi gyerekeket: a Barangoló Százlábú Tánc-csoport, a Barangoló Íjász Klub mellett sakk szakkör és médiaklub is indult ősztől.

A júliusi  Barangoló Bejárós Tábor egy hónapon keresztül nyújtott feledhetetlen élményt nem csak a résztvevő gyerekeknek, de családtagjaiknak, ismerőseiknek is. Majd augusztusban a három szaktábor várta egy-egy héten keresztül a gyerekeket: szabadidősport-, íjász- és horgász tábor. A tanítási szünetekben is változatos programokkal vártuk a gyerekeket immár a Barangoló Közösségi Házban. A Barangoló Gyűjteményes Ház pedig helytörténeti kiállításával és gyűjteményével bármikor az érdeklődők rendelkezésére állt idén is.

Az egyesület szellemiségének megfelelő közösségépítő munkát is sikeresen folytattuk. Több önkéntes napot is szerveztünk, de ezeken kívül is számos önkéntes segítette munkánkat. Az összefogás látványos eredménye Közösségi Házunk, mely alapos felújításon ment át, s kerítésére festett gyermekrajzok pedig becsalogatják az erre járókat.

Folyamatosan ápoltuk jó kapcsolatainkat községünk szervezeteivel, sikeresen folytattuk Civil Kerekasztalunkat, ahol folyamatosan közösségi témákkal foglalkoztunk.

A környező településekkel, az ottani szervezetekkel is igyekeztünk kapcsolatokat kiépíteni és ápolni. Egyesületünk tagja lett a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületnek, mely újabb lehetőséget ad ismeretségek szerzésére, valamint a LEADER pályázati forrásokról is első kézből szerezhetünk információkat.

A Végegyházi Kábeltelevízió és a Végegyházi Barangoló tudósított a Végegyházán történt nagyobb eseményekről is.

2012-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 1200 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 20-20 főt terveztünk. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen.

Összességében az idei pénzügyi évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat a nehéz anyagi helyzet ellenére teljes egészében meg tudtuk valósítani, s az új széchenyi terves pályázatunk segít a jövő évi programjaink közül is néhány finanszírozásában.

Ezt annak is köszönhetjük, hogy nem csak pénzbeli segítséget kaptunk, hanem sokan segítettek egy-egy rendezvény megvalósításakor munkájukkal, ötleteikkel, technikai segítséggel és különböző anyagok felajánlásával.

Jelen beszámolót a 2013. január 19-én tartott közgyűlésen az egyesület tagsága elfogadta.

Végegyháza, 2013. január 19.

 

                                                                                                            Horváth Csilla Judit

                                                                                                              egyesületi elnök

 

MÉRLEG

       
   

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

d

A.

Befektetett eszközök

0

0

I.

Immateriális javak

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

B.

Forgóeszközök

191

1391

I.

Készletek

 

 

II.

Követelések

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

IV.

Pénzeszközök

191

1391

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN

191

1391

D.

Saját töke

191

1391

I.

Induló tőke

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

0

III.

Lekötött tartalék

 

 

IV.

Értékesítési tartalék

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

191

191

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

II.

Hosszúlejáratú kötelezttségek

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

191

1391

       
       
       
       

Végegyháza, 2013. január 16.

   
       
   

Horváth Csilla Judit

   

elnök

 

BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Fordulónap : 2012.12.31.

Adószám: 18392944-1-04

 

Nyilvántartási szám: 2667.

   
       

Eredménykimutatás

       
   

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

5 307

4 549

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

318

342

a.

alapítótol

 

 

b.

központi költségvetéstől

 

 

c.

helyi önkormányzattól

60

50

d.

egyéb

258

292

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3 419

3 070

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

100

588

4.

Tagdíjból származó bevétel

18

28

5.

Egyéb bevétel

1 452

521

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

1.

Árbevételek

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

C.

Összes bevétel ( A+B )

5 307

4 549

D.

Közhasznú tevékenység költségei

5 116

3 158

1.

Anyagjellegű ráfordítások

3 709

2 360

2.

Személyi jellegű ráfordítások

408

277

3.

Értékcsökkenési leírás

994

518

4.

egyéb ráfordítások

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

5

3

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

4.

egyéb ráfordítások

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

F.

Összes tevékenység költsége ( D+E )

5 116

3 158

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B-E )

0

0

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H )

0

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D )

191

1 391

Tájékoztató adatok

A.Személyi jellegű ráfordítások

 

 

             1. Bérköltségek

 

 

   a. megbízási díjak

253

149

b. tiszteletdíjak

 

 

             2. Személyi jellegű egyéb költségek

 

 

             3. Személyi jellegű költségek közterhei

155

128

B. Nyújtott támogatások

 

 

             1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

       

Végegyháza, 2013. január 16.

   
   

Horváth Csilla Judit

   

elnök