A Barangoló Közhasznú Egyesület 2017. január 14-én tartotta évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

A BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2016. ÉVI PROGRAMJAI KÉPEKBEN 

Az egyesület tagjait és a meghívott vendégeket Horváth Judit, az egyesület elnöke köszöntötte a közgyűlés kezdetén, majd első napirendi pontként beszámolt a Barangoló Közhasznú Egyesület 2016. évi tevékenységéről:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 30 fő, pártoló tagjainak száma 12 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő, ebből a 2016. évben 47 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve. Programjainkon a barangoló önkéntesek összesen 2.287 órát önkénteskedtek, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban is sok segítséget kaptunk önzetlenül.

A 2016. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása, a folyamatos működést két fő közfoglalkoztatottal és egy fő kulturális közfoglalkoztatottal tudjuk biztosítani. E foglakoztatás 2017. február 29-ig biztosított, reményeink szerint a közfoglalkoztatási programok folytatódnak ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás.Ennek keretében közel száz fő számára végeztünk kisebb-nagyobb internetes ügyintézést. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, s közel hetvenöt adóbevallást készítettünk el térítésmentesen.

A Barangoló közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2016. évben 3336 fő 1029 órát töltött el itt, összesen ötvenegy rendezvény valósult meg, valamint öt szakkör 108 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy nem volt hiábavaló munkánk, egyre népszerűbb és látogatottabb lesz a Barangoló Közösségi Házunk.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 230.000 Ft volt

Jó néhány hagyományos programunk volt, melyek 2016-ban is csalogatták a közönséget, e mellett az adódó lehetőségekkel is igyekeztünk élni. Játszóházakat, zenés-táncos gyerekpartykat szerveztünk, idén több, mint 14.000 palackot tapostunk laposra, a Föld napja alkalmából most is kalandtúráztunk. Az egészséges életmódra nem csak az Egészségnapon hívtuk fel a figyelmet, de most is készítettünk egészséges ételeket, salátákat. Jótékonysági akcióinkat, a Barangol a Mikulást és a Karácsonyi jótékonysági gyűjtést sokan segítették, a végegyházi családok örömére. Egy hónapos bejárós táborunkba nyolcadik alkalommal vártuk térítésmentesen a végegyházi gyerekeket, most is változatos és gazdag programokkal.Környezetvédelmi tevékenységünk is folyamatos, a tavaszi és őszi nagytakarítások mellett fákat ültettünk, túráztunk is, valamint környezetvédelmi konferenciával vártuk vendégeinket. A Kukafitnesz szelektívenprogramunk öt településen népszerűsítette a szelektív hulladékgyűjtést. Ez a program a vetélkedő iskolás gyerekek mellett a felnőtteket is megszólította, hiszen a programok, a kiállítások és a szórólapok számukra is sok információval szolgálhattak. E pályázati programban részt vevő partnereink együttműködésével jól sikerült projektet tudhatunk magunk mögött, melynek beszámolási kötelezettsége megtörtént. A program további folytatását tervezzük a közeljövőben.

A községünk fejlesztésében fontos lépés a pályázati tanácsadás, a civil kerekasztal, valamint a már nyolcéves múltra visszatekintő civil kitüntetésünk, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett, melyet hagyományosan az Újévi Gálán adtunk át.

A Barangoló Közösségi Ház mellett másik intézményünk, a Barangoló Gyűjteményes Ház is várta a látogatókat helytörténeti kiállításával és gyűjteményével egész évben.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház bezárása/ után keletkezett. Természetesen megújítottuk a közművelődési és közösségi tevékenységeket. Hiszen mind létszámilag, mind tevékenységileg rugalmasabban kell kezelni a kulturális és közösségi tevékenységet. A tevékenységünket ezért úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

 A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.”

Majd Bognár Róbertné, a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2016. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Ezt követően a 2016. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2016. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Negyedik napirendi pontként került sor a tisztújításra, hiszen a Barangoló Közhasznú Egyesület elnökét, elnökségi tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és a bizottság tagjait öt éve választották meg, mandátumuk lejárt. Elsőként jelölő-szavazóbizottságot választottunk Mikula Melinda és Gromán Árpád személyében, akik a tagságot végigkérdezve gyűjtötték a posztokra a jelöléseket. A jelöltek nyilvánosságra kerülése után pedig titkos szavazással történt meg a választás. A tisztújító procedúra formális volt, hiszen a korábbi tisztségviselők lettek jelölve, illetve megválasztva. Így az egyesület elnöke Horváth Csilla Judit, az elnökség tagjai Gyebnár Tibor, Kunos Ágnes, Rádainé Kunos Klára és Takács Márk István, a Felügyelő Bizottság elnöke Bognár Róbertné, a bizottság tagjai Mikula Istvánné és a leköszönő Sárközi Józsefné helyett Kuruczné Fodor Ildikó lett a következő öt esztendőre.

Az egyesület elnöke megköszönte a bizalmat a tagságnak, majd folytatva a közgyűlés menetét ismertette a 2017. évi programtervet, majd pedig a költségvetési tervezetet. Az egyesület tagjai ezeket is egyhangúlag elfogadták, s ezzel véget ért a közgyűlés kötött programja.

Remekül időzítve ekkorra elkészült a finom pörkölt, melyet Mikula István főzött bográcsban, s a falatozás közben számtalan téma is terítékre került. Az biztos, hogy jól kezdődött az évünk, hiszen sokan eljöttünk barangolósok, hogy folytassuk a megkezdett munkánkat.

Horváth Judit