A Civil Kerekasztal 2017. május 23-i találkozója az önkéntesség témakörét járta körül, melynek helyszíne a Barangoló Közösségi Ház volt.

Ahogyan az lenni szokott, kerekasztal találkozónkra meghívtuk településünk intézményeinek, civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek képviselőit, településünk polgármesterét, a képviselő-testület tagjait. A „hazaiakon” kívül Mezőhegyesről is érkeztek vendégeink: Perlaki Edit, a Mezőhegyesi Általános Művelődési Ház közművelődés és könyvtár intézményegység-vezető, valamint Balogh Tamás, az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület elnökhelyettese, aki be is mutatta nemrégen alakult szervezetüket.

Előadót is hívtunk a mai alkalomra, Nagy László mentort, a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület operatív igazgatóját, aki a közel öt évvel ezelőtt megvalósuló Legyél Te is Önként-S! programunkat mentorként segítette. Előadásának témája a Békés Megyei Önkéntes Pontok tapasztalatait taglalta. Elsőként az önkéntesség fogalmát írta körül. Az önkéntesség saját elhatározáson alapul, anyagi juttatás nélkül, melyet családon kívül másnak teszünk, s a közjót szolgálja. Az önkéntesség nem új keletű dolog, hiszen a legtöbb emberben megfogalmazódik az igény, hogy egy jó ügyért akár önzetlenül is tegyen, legfeljebb nem fogalmazódik meg bennünk, hogy ez nem más, mint önkéntes munka.

Az önkéntesség fogalmának tudatosításában nagy szerepe volt, hogy 2001 az Önkéntesség Nemzetközi Éve volt. Ezt követően 2005-ben született meg a Civil Törvény, majd két évre rá az Önkéntes Stratégia. 2009-ben Önkéntes Centrumok alakultak minden megyeszékhelyen, ezt a címet Békés megyében a Béthel Alapítvány nyerte el. A 2012-től alakult Önkéntes Pontokat ezek a centrumok segítették a szakmai munkában, majd tavaly létrejöttek az első Önkéntes Közösségek, majd idén a nemzeti Önkéntes Tanács is. Nálunk, Békés megyében nem csak Végegyházán, más településen is hoztak létre Önkéntes Pontot a TÁMOP 5.5.2.-11 pályázati támogatás segítségével. Ezeken a pontokon lehetőség volt önkéntesek toborzására, közvetítésére is, s a programok segítségével számos önkéntesek által megvalósult tevékenységet támogattak. A programok eredményeinek összesítése alapján a 2014-es statisztikák segítségével számszerű adatok állnak rendelkezésre. Abban az évben kb. 2,5 millió fő önkénteskedett, a nők 35 %-a, a férfiak 33 %-a.  387 millió óra önkéntes munkát végeztek, melynek értéke kb. 245.358.000.000 Ft volt. Megkérdezve őket, kiderült, hogy különböző okok motiválták őket arra, hogy önkéntes tevékenységet végezzenek:

- fontos a másokon való segítés,

- hisz az önkéntes eszmében,

- kötelességének érzi,

- fontosabbnak érzi magát,

- társadalmi csoport szolgálata,

- ismeretszerzés,

- kapcsolatépítés,

- tapasztalatszerzés.

Az önkéntes tevékenységet felkészítő találkozókkal segítették. Az önkéntesek megismerhették a jogszabályi hátteret, érzékenyítő feladatokat oldottak meg, kommunikációs segítséget kaptak, valamint jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg. A fogadószervezetek emellett toborzási technikákat ismerhettek meg, és elsajátíthatták az önkéntes motiváló szemléletet.

A téma mindenki számára érdekes volt, hiszen Végegyháza szervezeteiben sok önkéntes tevékenykedik már hosszú évek óta, ezzel színesítve, gazdagítva Végegyháza életét. A kerekasztalnál ülők önkéntes munkáját ismerik községünkben, s egymás között elismerjük a szervezetekben végzett önzetlen tevékenységet. ha kell, ha lehet segítjük is partnerszervezeteinket. hiszen összefogással könnyebb!

Az idei év civil pályázatairól Horváth László beszélt, aki a a barangolós nyertes pályázatok során megvalósuló programjainkról is tájékoztatta az egybegyűlteket. László hagyományosan a Civilek Háza elmúlt évi tevékenységéről is beszámolt. Nem panaszkodhatunk, zajlott az élet nálunk: Rendezvényeinken, szakköri foglalkozásainkon összesen 3336 fő 1029 órát töltött el a Barangoló Közösségi Házban. E mellett szolgáltatásainkat 489 fő vette igénybe. Adóbevallás készítését, elektronikus ügyintézést, irodai szolgáltatatást, pályázati tanácsadást, internethasználatot kértek és kaptak az ide betérők, természetesen térítésmentesen.

A Civil Kerekasztal találkozói mindig hasznosnak bizonyulnak, olyan információk is tudomásunkra jutnak, melyek addig ismeretlenek voltak számunkra. A végegyházi civil pályázat általános feltételeiben és a beadandó mellékleteiben található buktatókra és nehézségekre hívtam fel a figyelmet. Mindenképpen érdemes lenne a következő évben könnyíteni, egyszerűsíteni és ésszerűsíteni a pályázati felhívásban leírtakat.

Sokak számára az is itt derült ki, hogy nagyrendezvények számára a végegyházi művelődési házat előzetesen írásban kell kérvényezni a Pénzügyi Bizottságtól. Mint kiderült, csak a helyi szervezeteknek, a külső vásárosoknak tudomásunk szerint elég szóban bejelentkezni. Jó ezt tudni!

A kerekasztal végén beszámoltam az Európai Hulladékcsökkentési Díjról, amelyet a Barangoló Közhasznú Egyesület nyert és vehetett át Barcelonában, május 18-án. Ez a díj olyan elismerés, amely a barangolósok további munkáját igazán motiválhatja, nagy büszkeség ez számunkra és településünk számára is.

A kötött témák után természetesen még maradtunk, hiszen volt beszédtémánk. No meg finom falatok is a Napközi Konyha jóvoltából. A civil kerekasztal találkozóját a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Horváth Judit