BARANGOLÓS ÉVKEZDÉS KÖZGYŰLÉSSEL

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2018. január 19-én tartotta évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

Az egyesület tagjait és a meghívott vendégeket Horváth Judit, az egyesület elnöke köszöntötte a közgyűlés kezdetén, majd első napirendi pontként beszámolt a Barangoló Közhasznú Egyesület 2017. évi tevékenységéről:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 34 fő, pártoló tagjainak száma 21 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő, ebből a 2017. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban is sok segítséget kaptunk önzetlenül.

A 2017. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása. A folyamatos működést három fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2018. január 31-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás. Ennek keretében több mint száz fő számára végeztünk kisebb-nagyobb internetes ügyintézést. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, s kilencven adóbevallást készítettünk el térítésmentesen. Két munkaállomáson ingyenes internethasználattal álltunk rendelkezésre, irodai szolgáltatásunkat is folyamatosan igénybe vették látogatóink, sőt pályázatok elkészítésében is segítettünk.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2017. évben 3.542 fő 971 órát töltött el itt, összesen hatvannégy rendezvény valósult meg, valamint öt szakkör 119 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy nem volt hiábavaló munkánk, egyre népszerűbb és látogatottabb lesz a Barangoló Közösségi Házunk.

Ez az év más volt, mint az előzőek, hiszen a tizedik évünkbe érkeztünk. Sok olyan rendezvényünk van, melyeket már a kezdetektől szervezünk, így 2016 végén már tizedik alkalommal barangolt Mikulásunk, tizedjére rendeztük meg Kiskarácsony…-unkat Végegyházán. Ennek szellemében indult a 2017. év is, az Újévi Gálával, ahol a jubileumi alkalommal sok régi fellépőnkkel találkozhattak ismét a műsor folyamán. Itt mutattuk be először Tíz éves a Barangoló kiállításunkat is, s adhattuk át ebben az évben is – népes közönségünk előtt – a Végegyháza Közösségéért emlékplakettet. A rendezvény végén pedig igazi „hab volt a tortán” a barangolós torta, mellyel minden jelenlévőt vendégül láttunk.

Még 2016 őszén jelentkeztünk az Európai Hulladékcsökkentési Hétre „Nulla Hulladék” – hulladékcsökkentési hét Végegyházán című programunkkal. Márciusban érkezett a hír, hogy az Európai Hulladékcsökkentési Díj civil kategóriájában a legjobb három közé jelölt minket a zsűri. A díjátadó ünnepségre meghívást kaptunk május 18-ára, Barcelonába, amelyen nagy öröm volt számunkra, hogy mi vehettük át a civil kategória első díját.

Az előző évi „pénztelenség” után a Nemzeti Együttműködési Alaptól idén a működési és a szakmai pályázaton is támogatás nyertünk. Egyesületünk működésére 1.800.000 Ft-ot kaptunk, mely lehetővé tette, hogy az alapvető működést segítő vásárlások, szolgáltatások mellett alaposan felkészülhessünk a jubileumi közgyűlésünkre. Ennek egyik része a tíz éves munkásságunkról szóló könyv megírása, és kiadatása volt. Úgy gondolom, sikerült bemutatni, mi mindent tett egyesületünk megalakulása óta, és sok-sok képpel illusztráltuk sokrétű tevékenységünket az olvasók számára. A jubileum alkalmából októberben díszközgyűlést szerveztünk, melyre egyesületünk jelenlegi és régebbi tagjain kívül végegyházi és más településekről érkező együttműködő partnereinket is meghívtuk, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Egy héttel később pedig önkénteseinkkel két napos feledhetetlen kiránduláson vettünk részt, melynek úticélja Szekszárd és Mohács volt. A Tíz éves a Barangoló rendezvénysorozat megvalósítására 1.900.000 Ft-ot kaptunk, melyet többek között a Civil Kerekasztal, a Civil Tanoda, valamint Civil Konferencia megszervezésére is fordítunk. Mindkét pályázat megvalósítása még folyik, 2018. március 31-éig tart a pályázati időszak. 

Hagyományos programjaink közül a Föld Napja Kalandtúra, a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupa, a Miénk itt a tér környezetvédelmi akció is a tizedik évébe lépett 2017-ben, de most is megrendeztük az Egészségnapot, a Végegyháza Kupa sakkversenyt, a Tapossa Laposra Napot, voltak játszóházaink és kiállításaink.

Jótékonysági akcióinkat, a Barangol a Mikulást és a Karácsonyi jótékonysági gyűjtést idén még többen segítették, a végegyházi családok örömére. Így ebben az évben 134 gyereknek vittek Mikulásaink ajándékot, valamint 14 családhoz vittünk ruha- és tartós élelmiszer csomagot. Egy hónapos bejárós táborunkba kilencedik alkalommal vártuk térítésmentesen a végegyházi gyerekeket, most is változatos és gazdag programokkal a négy elem – a tűz, a víz, a levegő és a föld – köré fonva azt.

Környezetvédelmi tevékenységünk is folyamatos, a tavaszi és őszi nagytakarítások mellett fákat ültettünk, túráztunk is, megrendeztük a Száraz-ér a mi vizünk vetélkedőt. Ismét csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, most az újrahasznosítás témakörét mutatva be.

A községünk fejlesztésében fontos lépés a Civil kerekasztal, valamint a már kilencéves múltra visszatekintő civil kitüntetésünk, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett, melyet hagyományosan az Újévi Gálán adtunk át. Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni.

Végegyháza Községi Önkormányzattól 100.000 Ft működési támogatást kaptunk a civil szervezeteknek kiírt pályázatból, mellyel 2017 végén már elszámoltunk.

2017. augusztus elején kaptuk a hírt, hogy a Barangoló Közösségi Ház energetikai és elektromos felújítása című pályázatunk 26 millió Ft támogatást nyert a Vidékfejlesztési Programból. Végre régi álmunk teljesülhet, nem csak beszélünk a környezeti terhelés csökkentéséről, hanem a megújuló energia révén a közösségi házunk is nulla kibocsátású lehet. A felújítási munkálatok előreláthatólag 2018 tavaszán kezdődnek majd el.

2017 novemberében kaptuk meg az értesítés, hogy támogatást nyert a Kukafitnesz Újrahasznosítva környezetvédelmi és hulladékcsökkentési programunk. A hárommilliós program során öt település iskolásait sarkalljuk egy nemes versengésre immár másodszor, de reméljük nem utoljára.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 224.169 Ft (216.394 Ft + 7.775 Ft) volt.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház bezárása/ után keletkezett. Természetesen megújítottuk a közművelődési és közösségi tevékenységeket. Hiszen mind létszámilag, mind tevékenységileg rugalmasabban kell kezelni a kulturális és közösségi tevékenységet. A tevékenységünket ezért úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak is tenni azért, hogy előrébb jussanak.

Majd Bognár Róbertné, a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2017. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Ezt követően a 2017. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2017. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2018. évi programtervet, majd pedig a költségvetési tervezetet. Az egyesület tagjai ezeket is egyhangúlag elfogadták. Hatodik napirendi pontként a Barangoló Közösségi Ház energetikai felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára került sor, döntés született a beruházás finanszírozásáról, a kezdés tervezett időpontja ez év március közepe.

A következő napirendi pontban a Barangoló Gyűjteményes Ház újraindításáról beszéltünk, melynek helyszíne a Béke u. 61. sz. alatti ingatlan. Mivel a tulajdonosok a szívességi használaton túl lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyesületünk megvásárolhassa az ingatlant, ezért az ingatlan megvásárlása és átalakítása költségeinek fedezetére a közgyűlés felhatalmazásával egyesületünk gyűjtést indít. Az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeget szigorúan az ingatlan megvásárlására és átalakítására fordítja egyesületünk.   

Közgyűlésünket ezt követően kötetlen beszélgetéssel, vacsorával folytattuk, így kezdtük mi, barangolósok az új évet.

Horváth Judit