CIVIL PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST KAPTUNK

A civil szervezetek életében elengedhetetlen, hogy a meglévő pályázati lehetőségeket kihasználva pályázzon működési és szakmai területen egyaránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyesületünk, a Barangoló Közhasznú Egyesület civil pályázatának elbírálása után a kiíró döntése alapján támogatást nyertünk.

Egyesületünk, a Barangoló Közhasznú Egyesület az év elején nyújtotta be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz mind a működési, mind a szakmai pályázatát. A héten megtörtént a pályázatok eredményhirdetése, amely kedvező eredménnyel zárult számunkra.

A civileket támogató alap Közösségi Környezet Kollégiuma összesen 2.500.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette egyesületünket. A két forrás együttesen lehetővé teszi, hogy a tervezett programjainkat megvalósítsuk, egyben lehetőségünk van arra, hogy tovább vihessük azt a hagyományt, hogy alapszolgáltatásainkat térítésmentesen nyújtsuk mindenki számára. Ami valljuk, be a mai időkben ritkaság számba megy.

A NEA-KK-18-M-0027 azonosító számú pályázatunk 1.200.000 Ft-os támogatása elsősorban a működést szolgálja, lehetővé téve a színvonalas szolgáltatások biztosítását. A technikai fejlesztéseken túl, lehetőségünk lesz az idei évben ismét csapatépítő kirándulást szervezni tagjainknak és önkénteseinknek, tehát ismét útra kellhetünk, és barangolhatunk szokásaink szerint.

A támogatás egyben biztosítja az ügyviteli munka színvonalának fenntartását, a szolgáltatások anyagszükségletét, valamint a szükséges állagmegóvási feladatok elvégzésének fedezetét. A meglévő technikai eszközeinket is fejleszteni tudjuk, többek között a felújítás után újranyitó közösségi házunk bútorai is megújulnak.

A NEA-KK-18-SZ-0162 azonosító számú pályázatunk 1.300.000 forintos támogatása a civil szakmai munka erősítését szolgálja. Ennek a támogatásnak a segítségével megkezdhetjük a Dél-Békési Civil Szövetség életre hívását. A szövetség egy non formális, laza együttműködési lehetőség, amely a politikai irányoktól mentesen végzi tevékenységét. Elsődleges célja a közösségfejlesztés, a környezet és természetvédelem, a kultúra, a szociális és a helytörténet területén tevékenykedő civil szervezetek közötti együttműködések koordinálása. A szervezet lehetőséget kíván adni az erőforrások egyesítésére, a közös érdekérvényesítésre, és a szervezetek hatékonyabb működésére, térségünk érdekében.   Meg kívánjuk teremteni egy független, a civil társadalom érdekeiben működő média lehetőségét. A média megjelenések fontosságát nem kell ecsetelnünk, ezért a tervezett programban fontos szerepet kap a civil média létrehozása. Az első lépés a Dél-békési Barangoló civil hírportál létrehozása lesz, amelyet szeretnénk a szervezetek eseményeinek, programjainak tudósításaival feltölteni.

A tervezett szövetséghez programok is kapcsolódnak, létre kívánjuk hívni a Dél-Békési Civil Találkozót, amely rendezvény lehetőséget ad a szervezeteknek a bemutatkozásra, a nagyközönség elé lépésre. A rendezvényt minden évben más településen szerveznénk meg a helyi szervezetekkel együttműködve.

A civilek számára folyamatosan szervezünk képzéseket, tájékoztatókat, ahol az aktuális lehetőségekről, változásokról adunk hírt. A program központja a Barangoló Közhasznú Egyesület Közösségi Háza lenne, mivel a szervezetünk már tizenegy éve üzemeltet honlapot, sajtókapcsolatainkat kiépítettük, és több éven keresztül üzemeltettük a Végegyházi Kábel televíziót. A közösségi ház szolgáltatásait a szövetség szervezeteire is kiterjesztenénk, e szolgáltatások a szervezetfejlesztési tanácsadás, önkéntes ponti szolgáltatások, pályázatírási és lebonyolítási tanácsadás, szükség esetén irodai szolgáltatás.

A szervezetek számára biztosítanánk azt a hátteret, ami segíti és biztosíthatja a stabil működésüket, illetve lehetőséget ad a folyamatos fejlődésre. Az erős szervezetek pedig javítják a térségben élők esélyeit, komfort érzetét és a települések helyzete is változhat jó irányban. Egyben a civil szervezetek megítélése is javulhat azáltal, hogy a szervezetek összefogása megmutathatja a civil társadalom erejét, és közösségépítő potenciálját.

A Barangoló Közhasznú Egyesület e támogatásoknak köszönhetően továbbra is a megszokott színvonalon tudja biztosítani szolgáltatásait, és üzemeltetni a Barangoló Közösségi Házat. Betöltve hivatását, amely nem más, mint folyamatosan lehetőséget biztosítani a közösségi életre, az együttműködésre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Aki élni kíván ezekkel a lehetőségekkel, azt tárt kapukkal várjuk, aki pedig nem kér belőle, annak sok sikert kívánunk.

A civil szervezetek támogatása segítség a szervezeteknek a működéshez és szakmai munkához. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai így komoly lökést adnak minden évben a hazai civil társadalomnak, ezen keresztül pedig a közösségeknek is.

Barangoló Közhasznú Egyesület