A BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2019. január 19-én tartotta évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

 

Az egyesület tagjait és a meghívott vendégeket Horváth Judit, az egyesület elnöke köszöntötte a közgyűlés kezdetén, majd egyperces néma felállással emlékeztünk Elek Jánosné Julikára, aki az egyesület megalakulása óta sokat segített a barangolós rendezvények megvalósulásában, sokáig, mint vöröskeresztes és polgárőr aktivista, 2017-től pedig egyesületünk tagjaként.

Közgyűlésünk első napirendi pontja a Barangoló Közhasznú Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló volt:

A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 34 fő, pártoló tagjainak száma ebben az évben 74 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő, ebből a 2018. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban is sok segítséget kaptunk önzetlenül.

A 2018. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása. A folyamatos működést három fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2019. február 28-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás. Ennek keretében közel kétszáz fő számára végeztünk kisebb-nagyobb internetes ügyintézést. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, horgászregisztrációban, s hetven adóbevallást készítettünk el térítésmentesen. A sikeres DJP pályázatunk hozományaként 3 munkaállomáson ingyenes internethasználattal álltunk rendelkezésre, irodai szolgáltatásunkat is folyamatosan igénybe vették látogatóink, sőt pályázatok elkészítésében is segítettünk.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2018. évben 2.905 fő 697 órát töltött el itt, összesen negyvenhárom rendezvény valósult meg, valamint hat szakkör 99 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy nem volt hiábavaló munkánk, s bár áprilistól júniusig a közösségi ház felújítása miatt nem voltunk nyitva, a kilenc hónap alatt is népszerű és látogatott a Barangoló Közösségi Házunk.

Egyesületünk 2017-ben A Barangoló Közösségi Ház energetikai és elektromos felújítása  című pályázatával elnyerte az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatását. A támogatás összege 26,15 millió Ft, mely lehetővé tette, hogy valóra válhasson régi tervünk, ökocentrummá fejleszthettük intézményünket. Kiemelkedő feladatunk volt tehát a Barangoló Közösségi Ház energetikai felújításának lebonyolítása, amely június 30-án zárult le. A felújítás részeként sor került a tető szigetelésére, napelemek kerültek a tetőre, s az általuk termelt elektromos áram infrafűtéssel látja el az épületet. E mellett korszerű lapradiátorokat szereltek be, a nyílászárókat kicserélték, sor került a az épület teljes elektromos hálózatának cseréjére, világításunk új lámpatestekkel történik. Egyesületünk költségvetéséből finanszíroztuk a parkettalakkozást, és a közösségi ház homlokzatfestését. A helyszíni szemle után már a kifizetési kérelmünk pozitív elbírálására várunk, hogy a program pénzügyi zárása, a bankkölcsön visszafizetése is megtörténjen. A felújított épületünkben sokkal komfortosabban tudjuk szolgáltatásainkat nyújtani.

Még a 2017. év végén kezdődött, és 2018. március végén fejeződött be a Kukafitnesz Újrahasznosítva című környezetvédelmi programunk, melyet a Földművelésügyi Minisztérium támogatott 2.970.600 Ft-tal. E projekt öt település - Battonya, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, és Végegyháza - oktatási intézményeiben valósult meg, kiállításokkal, vetélkedőkkel, plakátkészítéssel, Újrahasznosító Nappal hívtuk fel a gyerekek és rajtuk keresztül a felnőttek figyelmét az újrahasznosítás fontosságára. A projektzáró rendezvényen pedig teltház előtt került sor az eredményhirdetésre, színvonalas program keretében és bőséges vendéglátás mellett.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a 2018. évben a működési és a szakmai pályázaton is támogatás nyertünk. Egyesületünk működésére 1.200.000 Ft-ot kaptunk, mely lehetővé tette, hogy az alapvető működést segítő vásárlások, szolgáltatások mellett színvonalasan, és hatékonyan működjünk. Szeptember végén önkénteseinkkel két napos feledhetetlen kiránduláson vettünk részt, melynek úticélja Noszvaj és Eger volt. A kirándulásra rekordszámú csapattal, 52 fővel utaztunk. A Dél-békési Civil Szövetség megvalósítására 1.300.000 Ft-ot kaptunk, melyet többek között a projektnyitó Civil Kerekasztal, a Dél-békési Civil Találkozó, valamint öt alkalommal Civil Konferencia megszervezésére is fordítunk. Mindkét pályázat megvalósítása még folyik, 2019. március 31-éig tart a pályázati időszak. 

Végegyháza Községi Önkormányzattól 150.000 Ft működési támogatást kaptunk a civil szervezeteknek kiírt pályázatból, mellyel hamarosan el is számolunk.

Hagyományos programjaink közül a Föld Napja Kalandtúra, a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupa, a Miénk itt a tér környezetvédelmi akció is megvalósult 2018-ban, de most is megrendeztük az Egészségnapot, a Végegyháza Kupa sakkversenyt, voltak kiállításaink és játszóházaink, melyeket nem egyszer táncos-karaokee délutánnal zártunk.

Jótékonysági akcióinkat, a Barangol a Mikulást és a Karácsonyi jótékonysági gyűjtést idén is sokan segítették, a végegyházi családok örömére. Így ebben az évben 113 gyereknek vittek Mikulásaink ajándékot, valamint 11 családhoz vittünk ruha- és tartós élelmiszer csomagot. Egy hónapos bejárós táborunkba tizedik alkalommal vártuk térítésmentesen a végegyházi gyerekeket, most is változatos és gazdag programokkal.

A községünk fejlesztésében fontos lépés a Civil kerekasztal, valamint a már tízéves múltra visszatekintő civil kitüntetésünk, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett, melyet hagyományosan az Újévi Gálán adtunk át. Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 272.626 Ft volt.

Az év elején indítottunk gyűjtést, a Barangoló Gyűjteményes Ház végleges helyének a megvásárlására, s november végére összejött a szükséges összeg, így egyesületünk 2018. december 18. óta boldog tulajdonosa egy saját ingatlannak, amely helyet adhat nem csak a helytörténeti gyűjteménynek, de számos egyéb tevékenységnek is.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház nem rendeltetésszerű használata/ után keletkezett. Természetesen megújítottuk a közművelődési és közösségi tevékenységeket. Hiszen mind létszámilag, mind tevékenységileg rugalmasabban kell kezelni a kulturális és közösségi tevékenységet. A tevékenységünket ezért úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.

Majd Bognár Róbertné, a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2018. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Ezt követően a 2018. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2018. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2019. évi programtervet, majd pedig a költségvetési tervezetet. Az egyesület tagjai e terveket is egyhangúlag elfogadták.

Közgyűlésünket ezt követően kötetlen beszélgetéssel, vacsorával folytattuk, tervezve az idei évünket, mely most is gazdag programokkal várja nem csak a végegyháziakat.

Horváth Judit