ÉRTÉKEK NÉLKÜL NINCS EMBER

A kultúra volt a témája a Dél-békési Civil Szövetség negyedik konferenciájának, amelyre 2019. február 16-án került sor a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ gyermekkönyvtárában.

A szervezet konferencia sorozatának negyedik állomása is fontos területre kalauzolt bennünket, hiszen közösségi létük egyik meghatározó eleme a kultúra iránti igény. Hiszen ha már tartozunk egy közösséghez, óhatatlanul kialakulnak azok a szokások, hagyományok, melyek ápolása fontossá válik számunkra. Vagy úgy, hogy nézve-hallgatva élményeket gyűjtünk magunk számára, vagy úgy, hogy mi magunk is tevékeny részesei vagyunk. Akár így, akár úgy e tevékenységek révén kötődünk egymáshoz, közösségi élmény részesei lehetünk.

A mai konferencián Winkler-Csabai Hajnalka, a Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, hiszen egyesületük vállalta a mai konferencia megszervezését. Ezt követően aktuális témaként Horváth László, a Barangoló Közösségi Ház munkatársa beszélt a hamarosan induló NEA egyszerűsített pályázatokról. E pályázat különösen a kis szervezeteknek előnyös, hiszen forráskimerülésig lehet lehívni a támogatást, melynek maximális összege 200.000 Ft. Most is szó esett a Dél-békési Civil Szövetség fontosságáról, céljairól, illetve az egyre bővülő tartalommal megjelenő Dél-békési Barangoló /https://delcivil.hu/ lehetőségéről. E honlapra folyamatosan várjuk az egyesületek bemutatkozását, illetve az eseményeikről írott képes beszámolókat.

Első előadónk Winkler-Csabai Halnalka volt, aki bemutatta egyesületüket. Megismertük a Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület programjait, céljait, sok képpel illusztrálva tevékenységét is. Az egyesület gyerekek és felnőttek számára is nyújt közösségi programokat, mint a hittantáborok, hangversenyek, a jeles napokhoz kötődő tevékenységek, a presbiteri találkozó, a Biblia világa előadás vagy a kirándulások. Az együtt átélt közös élmény jó érzéssel tölti el a résztvevőket és az egyesület tagjait.

Majd Erdősi Tibor református lelkipásztor a mezőhegyesi reformátusság történetét mutatta be. Megismerhettük, hogyan alakult ki Mezőhegyesen a református hitélet, hogyan épült fel templomuk. Erdősi Tibor arról az időszakról is beszélt, hogyan került ő ide lelkipásztornak, milyen problémákkal kellett a gyülekezetnek megküzdenie, s milyen eredményeket értek el. Az előadás közben vetített képeken sok ismerős arcot is felismerhettünk.

A református egyházközségben 2011 tavaszán alakult meg a Kálvin kórus, melyet Erdősi Tiborné alapító kórustag mutatott be. A kórus tagjai kezdetben az istentiszteleti alkalmak során énekelt zsoltárokat és dicséreteket gyakorolták, de később egyre több felkérést kaptak rendezvényeken való éneklésre is. Ma már több szólamban, alkalmanként gitárkísérettel is énekelnek, a közönség nagy-nagy örömére, Demény Lajosné vezetésével.

Rövid szünet után Mezőhegyes épített örökségeit mutatta be Kerekes György, a Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke. Érdekes volt megismernünk, hogyan és mikor épültek Mezőhegyes jellegzetes épületei, melyek némelyike több célt is kiszolgált már az idők során, s melyek között több műemlék. Hogyan vált az egykor kopár település fákkal, ligetekkel gazdagon benépesítve, mely a település mostani állapotát jellemzi. A hajdan telepített fák közül sok még ma is él, van, amely már 200 éves is elmúlt. Reméljük, sokáig gyönyörködhetünk e természeti és épített kincsekben.

A konferencia utolsó előadója Kecskés Sándorné volt, aki a mezőhegyesi mazsorett történetéről beszélt. Mezőhegyesen 1997-ben, Krcsméri Tibor karmester és Paulikné Szabó Ildikó pedagógus közösen tervezték és alakították meg az akkor már két éve fennálló zenekar előtt táncoló lányok csoportját. Sok lelkes diáklány lépett be az akkor alakuló mezőhegyesi mazsorett csoportba. Azóta is rendszeresen tevékenykednek együtt a zenészek és a táncosok különböző városi és környékbeli települések rendezvényein, belföldön és külföldön egyaránt. A mazsorettesek ma már egyesületként működnek, négy korcsoportban, melyeket volt tanítványok vezetnek, s a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesületet változatlanul Paulikné Szabó Ildikó.

A kötött program után most is volt alkalom beszélgetni, finom süti és kávé mellett, mert mindig van közös téma, melyben mi civilek ebben is kifogyhatatlanok vagyunk!

A Dél-békési Civil Szövetség konferenciáját a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Horváth Judit