AMIRE POR RAKÓDIK, ARRA EMLÉK IS

A helytörténet volt a témája a Dél-Békési Civil Konferencia ötödik konferenciája, amelyre 2019. március 02-án került sor a battonyai Fodor Manó Helytörténeti Egyesület Helytörténeti Gyűjteményében.

A konferenciasorozat ötödik állomása is fontos témára kalauzolt bennünket, hiszen múltunk ismerete, településeink történetének kutatása, emlékeinek bemutatása a jelenkor embere számára is fontos, sokak érdeklődésére tarthat számot.

A mai konferencián Balázsné Szabó Erzsébet, a Fodor Manó Helytörténeti Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, hiszen egyesületük vállalta a mai konferencia megszervezését. Majd Palkó Lajosné, a Városi Művelődési és Könyvtár vezetője, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg rendezvényünket.

Most is szó esett a Dél-Békési Civil Szövetség fontosságáról, céljairól, illetve az egyre bővülő tartalommal megjelenő Dél-Békési Barangoló /https://delcivil.hu/ lehetőségéről. E honlapra folyamatosan várjuk az egyesületek bemutatkozását, illetve az eseményeikről írott képes beszámolókat.

Elsőként Asztalos Csaba, a Magyarbánhegyesért Egyesület elnöke mutatta be szervezetüket. A 2004-ben induló Hon-és népismereti szakkör 2015-ben alakult át egyesületté, céljuk elsősorban Magyarbánhegyes múltjának felkutatása, megismerése és megismertetése. Ennek érdekében diákok és volt diákok szakköri foglalkozásokon dolgoznak fel egy-egy témát, kerékpártúrákon járják be nem csak Magyarbánhegyest, de a környéket is, valamint tanulmányi kirándulásokat szerveznek. Bessenyei Antal mottóját vallják: „Hogy szeresse hazáját, ha nem ismeri?”

Gyűjtőmunkájuk eredményét honlapjukon / http://mbhhon.hu. / teszik közzé, hogy mindenki számára elérhető legyen. Megalakulásuk óta minden évben megrendezik az Elszármazottak találkozóját, a felső tagozatos gyerekek számára szervezik a Helytörténeti vetélkedőt, valamint a Járom a járást honismereti vetélkedőt, amelyen Dél-Békés településeivel, nevezetességeivel, egy-egy korszak történelmi ismereteivel mérik össze a résztvevők tudásukat. Három kiadvány is fűződik tevékenységükhöz: Iskolánk képes albuma, Magyarbánhegyes múltja képekben, valamint Magyarbánhegyes a világháborúkban.

Következő előadónk Rózsa Zoltán, az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója volt, aki a közösségi régészetről beszél az orosházi múzeumban. A múzeum 2015 óta dolgozik együtt fémkeresőssel, akikkel együttműködési megállapodást kötöttek. Így most már kilenc „civil” segíti az orosházi múzeum háromfős szakmai stábját. E partnerség eredményeképpen megnövekedett a gyűjtőmunka során fellelt lelet, de ezek nyilvántartásában, leltározásában is segítenek a fémkeresősök, hiszen közülük sokan specifikus szakmai tudással is rendelkeznek. Sőt a tárgyak bemutatásában is nagy szerepet játszanak, legyen az területen való fémkeresős bemutató, utazó kiállítás, akár múzeumpedagógiai foglalkozással, előadás tartása, vagy nyilatkozat a tv vagy az újságok számára. E partnerség a civilek és a szakma között jelentheti a jövőt a múzeumok számára, fogalmazott Rózsa Zoltán, s bár a leletek száma sokszor hatalmas mennyiségű munkát adnak, de éppen ezért bőséges látnivalót is a múzeumlátogatók számára. Természetesen gondoskodnak a jó kapcsolat ápolásáról is, hiszen több ízben együtt vettek már részt szakmai konferenciákon, illetve mindig találnak módot és alkalmat baráti találkozók szervezésére is. Az önkéntesek munkájának elismerése Fémek a földből I. kötete is, mely nemrég jelent meg, s a fémkeresősök által talált leletekből válogatva szakemberek leírásával mutatja be térségünk múltját a bronzkortól az újkorig, megköszönve a civil segítők munkáját.

Rövid szünet után Albertus László, a Balogh György Honismereti Egyesület elnöke beszélt a helytörténet felélesztéséről Mezőkovácsházán. Az egyesület névadója könyvtárosként, könyvtárigazgatóként maga is helytörténész volt, az 1970-es években helytörténeti szakkört is vezetett, mely a Mezőkovácsházai járás területét kutatta. Akkor is és most is világossá vált, hogy a helytörténet és a könyvtár elválaszthatatlanok. A 2011-ben alakult egyesület elsőként a megmaradt tárgyi emlékekből rendezett helytörténeti kiállítást. Az írott dokumentumokat, régi szakköri füzeteket, újságokat digitalizálják, melyek elérhetőek a könyvtár honlapján, akárcsak a helyismereti Ki-Kicsoda vagy az Alkotások adatbázis: http://kovikonyvtar.hu/ A helytörténet fontosságára sokféle tevékenységgel hívják fel a figyelmet, s vonják be a kicsiket és nagyokat egyaránt. Különösen mióta Tájházuk is elkészült, melyben tárgyi emlékek bemutatása mellett állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat. Helytörténeti szakkört, előadásokat tartanak, helytörténeti túrákat, táborokat szerveznek, ahol főszerepet játszik a helytörténet és a kézművesség. Rendezvényeik, mint a Tájházi gyermeknap, a Kovácsházi lakodalmas vigalom vagy a Télűzés Mezőkovácsházán a mohácsi busókkal sokakat vonzanak.

A konferencia zárásaként Balázsné Szabó Erzsébet mutatta be egyesületüket, melynek névadója, Fodor Manó sokat tett Battonyáért. Az egyesület célja a helytörténeti kutatás, a helyi hagyományok, kulturális értékek megőrzése. Helytörténeti Gyűjteményükben mi is megtekinthettük a polgári szobát, a régi iskolai tantermet és a román és szerb nemzetiségi szobát, valamint az időszaki kiállításukat, mely most mesterségeket mutat be. E helyet közösségi központként működtetik, ahova nem csak múzeumlátogatók térhetnek be. A kiállított tárgyakat, fotókat folyamatosan katalogizálják, helytörténeti adatbázist hozva létre. Honlapjukon /http://fodormanoegyesulet.hu/ folyamatosan közzéteszik kutatásaik eredményét, hogy közkinccsé váljon. Rendezvényeikkel is hívják-várják a látogatókat, mint a Battonyáról Elszármazottak Találkozója, a Dél-Békési Helytörténeti Konferencia, az „Üzenet a múltból” filmvetítés, a Helytörténeti gyűjtőnapok, a Múzeumok éjszakája, a Tájházak Napja vagy a kerékpártúrák. Tájházuk is nyitva áll, mely élő közösségi térként működik. Kiadványaik – Battonya múltja képes levelező-lapokon és fotókon és a battonyaiak a nagy Háborúban – az utókor számára is megőrzik a múltat.

A múlt feltárása, megőrzése, megismertetése fontos feladat, s a mai előadások el is kalauzoltak bennünket e területre. Olyannyira, hogy nagyon hamar elszállt a mai délelőtt.

A kötött program után most is volt alkalom beszélgetni, finom süti és kávé mellett, mert mindig van közös téma, melyben mi civilek ebben is kifogyhatatlanok vagyunk!

A Dél-békési Civil Szövetség konferenciáját a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Horváth Judit