BARANGOLÓS KÖZGYŰLÉS

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2020. január 17-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, a Barangoló Közösségi Házban.

Az egyesület tagjait és meghívott vendégeit Horváth Judit egyesületi elnök köszöntötte, majd első napirendi pontként beszámolt az egyesület 2019. évben végzett munkájáról:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 36 fő, pártoló tagjainak száma ebben az évben 15 fő, önkénteseink száma pedig közel 100 fő, ebből a 2019. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban is sok segítséget kaptunk önzetlenül.

A 2019. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása.A folyamatos működést három fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2020. február 29-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is. E mellett elkezdtük a Barangoló Gyűjteményes Háznak helyet adó épület felújítását is. Megtörtént a ház teljes elektromos hálózatának felújítása, a mérőszekrény és a fogyasztásmérők áthelyezésre kerültek, megvettük az új lámpákat. A tetőszerkezet is megújult, új cseréplécekkel, új gerendákkal téve masszívabbá. Az előtető gerendái és a bolthelyiség padlózata is le lett betonozva, valamint a belső négy helyiség falainak vizes része le lett verve és utána be lett vakolva. Ezek a munkálatok igen nagy anyagi ráfordítással jártak, mind anyag- mind pedig munkadíjjal, közel másfél millió forintot fordítottunk az idei évben a gyűjteményes ház felújítására.

A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet biztosítunk a Barangoló Önkéntes Pontnak, ahol folyamatosan nyújtottuk egyéb szolgáltatásainkat, amelyek közül kiemelkedik az elektronikus segítségnyújtás.Ennek keretében 775 fő számára végeztünk kisebb-nagyobb internetes ügyintézést, tanácsadást. Így segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőívek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, horgászregisztrációban, s hetvenkilenc adóbevallást készítettünk el térítésmentesen. A DJP Pontunkon három munkaállomáson ingyenes internethasználattal álltunk rendelkezésre, irodai szolgáltatásunkat is folyamatosan igénybe vették látogatóink, sőt pályázatok elkészítésében is segítettünk.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2019. évben 3.403 fő 1.293 órát töltött el itt, összesen 84 rendezvény valósult meg, valamint hat szakkör 135 foglalkozása. Úgy gondolom, ezek az adatok igazolják, hogy nem volt hiábavaló munkánk, népszerű és látogatott a Barangoló Közösségi Házunk.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a 2019. évben az összevont pályázati forrásból támogatást nyertünk működési és a szakmai programunkra. A Dél-Békési Civil Szövetség munkájának folytatására, valamint egyesületünk működésének segítésére 2.000.000 Ft támogatást kaptunk, melyből 2019-ben 1.319.999 Ft-ot használtunk már fel.

A 2019. évben az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásban is részesült egyesületünk, 337.700 Ft összegben, melyet működési költségek fedezésére fordítottunk.

Végegyháza Községi Önkormányzattól 150.000 Ft működési támogatást kaptunk a civil szervezeteknek kiírt pályázatból, mellyel hamarosan el is számolunk.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 276.041 Ft volt.

Hagyományos programjaink közül az egyik legjelentősebb kulturális eseményünk a januárban megrendezésre kerülő Újévi Gála, melyen a gálaműsor mellett kiállítással, a gyerekek számára szervezett programmal és természetesen a Végegyháza Közösségéért emlékplakett díjának átadásával kezdtük az évet. A Miénk itt a tér akciónk szerves része volt idén is a 12. Föld Napja kalandtúra, az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódó Őszi Kukafitnesz Végegyházán programsorozatunk, az Őszköszöntő túránk, a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupa, valamint az ebben az évben először megrendezésre kerülő Családi Naphoz kapcsolódó foglalkozásaink.

Voltak kiállításaink és játszóházaink, melyeket nem egyszer táncos-karaokee délutánnal zártunk. Legnépszerűbbek voltak ezek között a HalloweenParty és a Kis karácsony. Ezen kívül idén is megrendezésre került a Végegyháza Kupa sakkverseny.

Jótékonysági akcióinkat, a Barangol a Mikulást és a Karácsonyi jótékonysági gyűjtést idén is sokansegítették, a végegyházi családok örömére. Így ebben az évben 105 gyereknek vittek Mikulásaink ajándékot, valamint több mint 30 zsák ruha- és tartós élelmiszer csomagot vittünk rászoruló családokhoz.

Egy hónapos bejárós táborunkba tizenegyedik alkalommal vártuk térítésmentesen a végegyházi gyerekeket, melynek most is a Barangoló Közösségi Ház volt a főhadiszállása. Most is változatos és gazdag programokkal vártuk őket, így témáink között szerepelt a környezetvédelem, az egészséges életmód, az informatika, a kreatív munka, s emellett természetesen kirándultunk is. Együttlétünket most is segítették a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások, akik éppúgy jól érezték magukat, mint a táborosok.

A 2019. évben a Barangoló Közösségi Házban szakkörök is működtek, így az angol szakkör, a kezdő és haladó számítógépes tanfolyam, a hímző szakkör és első félévben a tánc-csoport.  Szombatonként a GyerekKuckóba várjuk a gyerekeket, rajzszakkörrel és sok játékkal. A foglalkozásokat megkönnyítették a DJP Pont laptopjai.

A községünk fejlesztésében fontos lépés a Civil kerekasztal, valamint a már tizenegyéves múltra visszatekintő civil kitüntetésünk, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett, melyet hagyományosan az Újévi Gálán adtunk át. Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni.

A Dél-Békési Civil Szövetség létrehozásával nem csak végegyházi, de a környező településen működő szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, együttműködünk és segítjük egymás munkáját.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház nem rendeltetésszerű használata/ után keletkezett. Természetesen megújítottuk a közművelődési és közösségi tevékenységeket. Hiszen mind létszámilag, mind tevékenységileg rugalmasabban kell kezelni a kulturális és közösségi tevékenységet. A tevékenységünket ezért úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.”

Ezt követően Bognár Róbertné ismertette a Pénzügyi Felügyelőbizottság beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2019. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Ezt követően a 2019. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2019. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2020. évi programtervet, majd pedig a költségvetési tervezetet. Az egyesület tagjai e terveket is egyhangúlag elfogadták.

Közgyűlésünket ezt követően kötetlen beszélgetéssel, vacsorával folytattuk, tervezve az idei évünket, mely most is gazdag programokkal várja nem csak a végegyháziakat.

Horváth Judit