VÉGRE EGYÜTT A BARANGOLÓ

A Barangoló Közhasznú Egyesület – a vírus okozta vészhelyzet miatt –a megszokottól eltérően nem év elején, hanem május 28-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a 2021. évben, természetesen a Barangoló Közösségi Házban.

Tavaly március 16-a óta alig találkoztunk mi, barangolósok, hiszen – bár közösségi házunk nyitva állt a látogatók előtt – rendezvényeinket sorra elhalasztottuk, alkalmazkodtunk a kialakult vírushelyzethez. Sajnos tagjaink közül is megbetegedtek néhányan, de most már átvészeltük e nehéz időszakot, s újra találkozhattunk. Jól döntöttünk, amikor vártuk, hogy még május 31-e előtt megrendezhetjük közgyűlésünket, s végre együtt lehettünk, beszélgethettünk, tervezhettünk, megtöltöttük a Barangoló Közösségi Házat élettel. A mostani alkalommal nem hívtunk vendégeket, „csak” tagjaink jöttek el. A találkozás öröme után 17 órakor Horváth Judit, az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat, majd a 2020. évi beszámolót ismertette:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 36 fő, pártoló tagjainak száma ebben az évben 15 fő, önkénteseink száma pedig közel 100 fő, ebből a 2020. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés is kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban is sok segítséget kaptunk önzetlenül.

A 2020. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása. A folyamatos működést két fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2022. február 28-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény kapott itt helyet. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2020. évben 1079 fő 447 órát töltött el itt, összesen 15 rendezvény valósult meg, valamint négy szakkör 45 foglalkozása valósult meg 2020. március 16-ig. A vírushelyzet miatt a későbbiekben legtöbb rendezvényünk nem valósulhatott meg. Hagyományos programjaink közül az egyik legjelentősebb kulturális eseményünket, a januárban megrendezésre kerülő Újévi Gálát még meg tudtuk rendezni, melyen a gálaműsor mellett kiállítással, a gyerekek számára szervezett programmal és természetesen a Végegyháza Közösségéért emlékplakett díjának átadásával kezdtük az évet. A februári helytörténeti konferencián - melyet az általunk koordinált Dél-Békési Civil Szövetség rendezett meg – nem csak végegyházi, de a környező településen működő szervezetek képviselői is részt vettek, s velük a vírushelyzet alatt is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, együttműködünk és segítjük egymás munkáját. Szabadtéri programjaink közül augusztus 20-án második alkalommal került megrendezésre a Végegyházi Horgásztónál a Családi Nap, melyen a Családi Naphoz kapcsolódó foglalkozásaink is sok látogatót vonzottak. Ősszel most is megrendeztük a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupát a horgászat szerelmeseinek, a Száraz-ér helyett ismét a Végegyházi Horgásztónál. Jótékonysági akciónkat, a Barangol a Mikulást most is sokan segítették, a végegyházi családok örömére. Ebben az évben - alkalmazkodva a vírushelyzethez – különösen körültekintően barangolt Végegyházán, s útja során, egy híján 120 kisgyerekkel találkozott, vitt csomagot két Mikulásunk, feledhetetlenné téve ezt a napot.

A 2020. év elején a Barangoló Közösségi Házban szakkörök is működtek, így az angol szakkör, a kezdő és haladó számítógépes tanfolyam, és szombatonként a GyerekKuckóba vártuk a gyerekeket, rajzszakkörrel és sok játékkal. A foglalkozásokat megkönnyítették a DJP Pont laptopjai.

A községünk fejlesztésében fontos lépés a Civil kerekasztal, valamint a már tizenegyéves múltra visszatekintő civil kitüntetésünk, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett, melyet hagyományosan az Újévi Gálán adtunk át. Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni. Ez különösen fontos volt a 2020. évben, hiszen a Barangoló Közösségi Ház folyamatosan nyitva állt, szükség esetén segítettünk a hozzánk forduló magánszemélyeknek, szervezeteknek. Szolgáltatásainkat 595 fő vette igénybe: adóbevallásokat készítettünk, elektronikus ügyekben, irodai szolgáltatással, tanácsadással, pályázati tanácsadással álltunk rendelkezésre. Különösen fontos volt ez itt, Végegyházán, ahol máshová nehezen fordulhattak az itt élők segítségért.

E mellett folytattuk a Barangoló Gyűjteményes Ház fejlesztését. A megnyert Leader pályázati támogatást, 4.834.960 forintot a Barangoló Gyűjteményes Ház eszközbeszerzésére fordítottuk, hogy egy újszerű, többfunkciós közösségi térrel gazdagodhasson településünk.  A bejárati ajtók cseréjén kívül az utcafronti ablakokra zsalugáterek kerültek, és egy új fából készített bejárati kapuval is gazdagodott a Gyűjteményes Ház. A kézműves tevékenység segítésére megvásárolhattunk egy elektromos fazekas korongot, illetve két, lábbal hajtható korongot. A lábbal hajtható korongok előnye az, hogy mobilizálhatóak, és akár nagyrendezvényeken is lehet használni ezeket az eszközöket. Az elkészült munkákat pedig elektromos kemencében égethetjük ki szakszerűen, így az alkotások valóban időtállóak lehetnek majd. A szövőműhely is  megkezdheti majd működését, hiszen tíz állványos szövőkeret is beszerzésre került. A meglévő kiállítási eszközeink is szaporodtak, hiszen tíz darab üveges kiállítási vitrin is beszerzésre került. A működéshez és a dokumentáláshoz elengedhetetlen eszközök, kamera, digitális fényképezőgép, laptop, szkenner kiegészülve a Barangoló Közhasznú Egyesület már meglévő technikai eszközeivel megfelelő hátteret biztosítanak a helytörténeti munka színvonalas végzéséhez. Egyesületünk elkötelezetten küzd a környezet védelméért, ezért ebben az intézményünkben is elektromos fűtést alakítunk ki. A pályázatból megvásárolhattuk az infrapaneleket, amelyek a meleget biztosítják majd a hűvösebb időszakban. Az elnyert támogatás így lehetővé teszi majd „mesterséges” klubok, fazekas, szövő, népi alkotó körök indítását, rendhagyó órák fogadását, nyári táborok rendezését. A helytörténeti munkát reményeink szerint rövid időn belül kézbe veszi a helytörténeti szakkör, ahol amatőr, helytörténészek, kicsik és nagyok ápolhatják településünk múltját és hagyományainkat. Várjuk a jelentkezőket, akik kedvet éreznek magukban az ilyen irányú tevékenykedésre.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a 2020. évben az összevont pályázati forrásból támogatást nyertünk működési és a szakmai programunkra. A Dél-Békési Civil Szövetség munkájának folytatására, valamint egyesületünk működésének segítésére 1.500.000 Ft támogatást kaptunk, melyből 2020-ban több mint 1 M Ft-ot használtunk már fel.

A 2020. évben az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásban is részesült egyesületünk, 127.000 Ft összegben, melyet működési költségek fedezésére fordítottunk.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 290.144 Ft volt.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház nem rendeltetésszerű használata/ után keletkezett. Természetesen megújítottuk a közművelődési és közösségi tevékenységeket. Hiszen mind létszámilag, mind tevékenységileg rugalmasabban kell kezelni a kulturális és közösségi tevékenységet. A tevékenységünket ezért úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.”

Ezt követően Bognár Róbertné ismertette a Pénzügyi Felügyelőbizottság beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2020. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Majd a 2020. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2020. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2021. évi programtervet, melynek programjai május végétől indulnak, s a hagyományos elemek mellett új eseményekkel is bővül majd. Hamarosan erről is hallhatnak, olvashatnak, hamarosan megjelenő alkalmi kiadványunkban. Majd a 2021. évi költségvetési tervezet került ismertetésre. Az egyesület tagjai e terveket is egyhangúlag elfogadták.

Közgyűlésünket most is beszélgetéssel, vacsorával folytattuk, tervezve az idei évünket, reménykedve, hogy ismét gazdag programokkal várhatjuk nem csak a végegyháziakat.

Barangoló Közhasznú Egyesület