KÜLÖNLEGES ESEMÉNY A BARANGOLÓS KÖZGYŰLÉSEN

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2022. január 28-án, pénteken tartotta meg évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

Ebben az évben, a vírushelyzet ellenére, sikerült hagyományos módon, januárban összehívni tagjainkat, hogy közgyűlés keretében megbeszéljük, milyen volt a tavalyi évünk, mit tervezünk idén.

Persze mi, barangolósok is alkalmazkodunk a járványhelyzethez, így a Száraz-ér, ami összeköt című Zöld Forrás pályázatunk projektnyitóját rendhagyó módon most, a közgyűlésünk első részében tartottuk meg. A Száraz-ér különösen fontos szerepet tölt be a barangolósok életében, ezért nagy érdeklődés fogadta programunk részleteit, tervezett eseményeit.

Hagyományos programjaink közül  a magyar kultúra napjához kapcsolódó Újévi Gálánkat most sem rendeztük meg. S ha a kulturális programot nélkülözni kényszerültünk, az ilyenkor átadásra kerülő Végegyháza Közösségéért emlékplakett átadására a mai, ünnepi alkalmat szemeltük ki, tagjaink előtt.

  

Így a közgyűlés kötött napirendi pontjainak tárgyalása előtt adtuk át Szalay Lászlónénak a díjat. Az addig is jól működő szülői munkaközösség Anita elnöksége alatt egyesületté alakult át, melyet több mint öt évig vezetett sikeresen. Nem csak programokkal és támogatással segítették az iskolás és óvodás gyerekeket, de nyertes pályázatokkal is gazdagították egyesületüket.

 

Még egy napirend előtti bejelentésre került sor. Jelesül, hogy csütörtökön látogatást tett nálunk Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára azzal az örömteli hírrel, hogy az Európai Hulladékcsökkentési Hétre szervezett akciósorozatunk díjat nyert. Bár a hivatalos értesítés még nem érkezett meg, de mindenképp nagy öröm, hogy ismét elismerték környezetvédelmi tevékenységünket.

  

Az örömteli hír után vette kezdetét a napirendi pontoknak megfelelően az ez évi közgyűlés. Elsőként Horváth Judit, az egyesület elnöke számolt be a 2021. évről:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 35 fő. A 2021. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban kaptunk tőlük segítséget önzetlenül.

A 2021. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása. A folyamatos működést két fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2022. február 28-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése. A 2021. évben 1507 fő 621 órát töltött el itt, összesen 19 rendezvény valósult meg, valamint két szakkör foglalkozásai valósultak meg. A vírushelyzet miatt ebben az évben is sok rendezvényünk nem valósulhatott meg. Így az Újévi Gálát sem tudtuk megrendezni, s a Végegyháza Közösségéért emlékplakett díjának átadását a közösségi házunkban szervezett véradáson adtuk át. Elsősorban szabadtéri programokat szerveztünk az idén is. A júniusi Csudajó napunkon vendégül láttuk a kisiskolásokat, hogy egy egész délelőttöt játékkal töltsenek velünk a Barangoló Közösségi Házban. Júliusban az adomány ruhák között válogathattak az érdeklődők. Szabad a vásár programunkon alkalmat adott arra is, hogy a korlátozások után újra találkozhassunk, beszélgethessünk, s  ráadásként együtt elkölthessünk egy finom ebédet együtt. Augusztus 20-án harmadik alkalommal került megrendezésre a Végegyházi Horgásztónál a Családi Nap, melyen a Családi Naphoz kapcsolódó foglalkozásaink is sok látogatót vonzottak. A tavasszal elmaradt kalandtúránkat szeptemberre tettük át. A Száraz-ér, a mi vizünk Kalandtúrán nyolc csapat versenyzett, s a gyerekeket sok szülő és testvér is segítette. Tizennegyedik alkalommal rendeztük meg a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupát a horgászat szerelmeseinek, a Száraz-ér helyett ismét a Végegyházi Horgásztónál. Október végén végre újra együtt halloween partyztunk, a tökfaragást, a jelmezes kavalkádot és a karaokeet már nagyon várták a gyerekek. Ebben az évben is csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, november 20-28. között, „Újrahasznosítási körforgalom a Barangolóban” címmel. A felnőttek körében nagy forgalma volt az elektronikai hulladékgyűjtésnek, a gyerekek pedig kreatív tárgyakat készítettek hulladékhasznosító pályázatunkon.

Jótékonysági akciónkat, a Barangol a Mikulást most is sokan segítették, a végegyházi családok örömére. Ebben az évben is - alkalmazkodva a vírushelyzethez – körültekintően barangoltak Mikulásaink kíséretükkel Végegyházán, s útjuk során, 143 kisgyerekkel találkoztak, vittek csomagot, feledhetetlenné téve ezt a napot.

A vírushelyzet miatt szakköreink közül az angol szakkör és a Gyerekkuckó tartott néhány foglalkozást, inkább az óvatosságra törekedtünk, bár igény lenne a kiscsoportos foglalkozásokra.

Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni. Ez a 2021. évben is igen fontos volt, hiszen a Barangoló Közösségi Ház folyamatosan nyitva állt, szükség esetén segítettünk a hozzánk forduló magánszemélyeknek, szervezeteknek. A vírushelyzet miatt különösen fontos volt mind a magánszemélyeknek, mind a szervezeteknek, hogy van egy hely, ahová bejöhettek, ahol segítséget kérhettek, ha máshol nem is. Szolgáltatásainkat 943 fő vette igénybe: adóbevallásokat készítettünk, horgászokmányokat állítottunk ki, elektronikus ügyekben, irodai szolgáltatással, tanácsadással, pályázati tanácsadással álltunk rendelkezésre. Különösen fontos volt ez itt, Végegyházán, ahol máshová nehezen fordulhattak az itt élők segítségért.

A Barangoló Közösségi Házban helyet adtunk más szervezetek programjainak, így elnökségi gyűlések, közgyűlések, bankettek és a véradások megrendezésének is helyet adtunk. Különösen az utóbbi nagyon fontos nem csak a szervezők, hanem a lakosság számára is, s mi nagy szeretettel vártuk ezeket a véradó napokat, s a véradókat.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a 2020. évben az összevont pályázati forrásból támogatást nyertünk működési és a szakmai programunkra. A Dél-Békési Civil Szövetség munkájának folytatására, valamint egyesületünk működésének segítésére 1.500.000 Ft támogatást kaptunk, melyből 2021-ben közel 500.000 Ft-ot használhattunk még fel.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 237.662 Ft volt.

Működési költségekre Végegyháza Község Önkormányzatától 150.000 Ft támogatást kaptunk.

A Száraz-ér, ami összeköt programunk 2.550.000 Ft-ot nyert a Zöld Forrás pályázaton, melynek megvalósítására a 2022. évben kerül sor.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház nem rendeltetésszerű használata/ után keletkezett. A tevékenységünket úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.”

 

Ezt követően Bognár Róbertné ismertette a Felügyelőbizottság beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2021. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Majd a 2021. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2021. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

  

A Barangoló Közhasznú Egyesület elnökségének mandátuma az idei évben lejárt, így tisztújítást is tartottunk. Az ilyenkor szokásos procedúra lebonyolítása után hamarosan kiderült a közgyűlés titkos szavazata alapján, hogy a következő öt évre is bizalmat szavaztak az eddig működő elnökségnek. Így az egyesület elnöke Horváth Judit, elnökségi tagjai pedig Gyebnár Tibor, Kunos Ágnes, Rádainé Kunos Klára és Takács Márk maradtak. Igyekszünk a következő öt évben is mindenki megelégedésére munkálkodni.

  

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2022. évi programtervet, mely a tavalyi évhez hasonlóan elsősorban szabadtéri rendezvényekben bővelkedik. Hamarosan erről is hallhatnak, olvashatnak, nemsokára megjelenő alkalmi kiadványunkban. Majd a 2022. évi költségvetési tervezet került ismertetésre. Az egyesület tagjai e terveket is egyhangúlag elfogadták.

  

A kötött témák megbeszélése után kellemes beszélgetéssel folytattuk, a közösen elköltött vacsora mellett.

Reménykedünk, hogy a vírushelyzet ellenére idén gazdag programokkal várhatjuk majd az érdeklődőket.

Rendezvényünket az Agrárminisztérium Zöld Forrás pályázata támogatta.

Horváth Judit