A Barangoló Közhasznú Egyesület 2023. január 27-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, a Barangoló Közösségi Házban.

Az egyesület elnöksége különösen készült az idei közgyűlésünkre, hiszen idén mi gondoskodtunk a vendéglátásról, süteményt sütöttünk, szendvicseket készítettünk. Érkező tagjainkat és vendégeinket a 15 éves évfordulónkra készült új barangolós pólóval, és új kiadványunkkal, a Száraz-ér, ami összeköt kötetével ajándékoztuk meg.

  

 

  

Az egyesület tagjait és meghívott vendégeit Horváth Judit egyesületi elnök köszöntötte, majd első napirendi pontként beszámolt az egyesület 2022. évben végzett munkájáról:

„A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 35 fő. A 2022. évben 50 önkéntessel volt Önkéntes szerződés kötve. A barangoló önkéntesek nem csak programjaink szervezésében és lebonyolításában vettek részt, de e mellett egyesületünk működésével kapcsolatban kaptunk tőlük segítséget önzetlenül.

A 2022. év legfontosabb feladata volt az egyesület folyamatos működésének a biztosítása. A folyamatos működést két fő közfoglalkoztatottal tudtuk biztosítani. E foglakoztatás 2023. február 28-ig biztosított, de a közfoglalkoztatási program folytatódik ezt követően is.

A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és nyitottak az együttműködésre. A Civilek Háza legfontosabb funkciója a közösségi térként való működés, a helyi szerveződések támogatása és segítése.

A vírushelyzet után hagyományos rendezvényeinket átalakítottuk, alkalmazkodtunk az új helyzethez, és folytattuk közösségépítő munkánkat.

A tavalyi barangolós közgyűlésen adtuk át a Végegyháza Közösségéért emlékplakettet. Környezetvédelmi programjainkat színesítette a Száraz-ér, ami összeköt konferencia, melyhez kiállítás is kapcsolódott a Száraz-érről. E kiállítás több településre is vándorolt, bemutatva természeti kincsünk szépségét. Három település iskolásainak szerveztünk környezetvédelmi szemléletformáló programot, melynek keretében öko-akadályversenyen és öko-gyermeknapon vehettek részt a gyerekek. A program során sok ismeretet szerezhettek, játszva tanulhattak.

2022-ben tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Barangoló Bejárós Tábort, amely négy héten keresztül adott otthont huszonhárom végegyházi gyereknek, térítésmentesen. Mindennap szervezett programmal vártuk a gyerekeket, többek között a környezetvédelem, az egészséges életmód, a sport, a kirándulás, a kézműveskedés területén. A táborban sok önkéntes segített foglalkozások tartásával, illetve középiskolás táboros segítőként.

Tizenötödik alkalommal rendeztük meg a Nagy Ho-ho-ho Horgász Kupát a horgászat szerelmeseinek, a Száraz-ér helyett ismét a Végegyházi Horgásztónál. Október végén ismét együtt halloween partyztunk, a játszóházat, a jelmezes kavalkádot és a zenés-táncos játékokat már nagyon várták a gyerekek.

Jótékonysági akciónkat, a Barangol a Mikulást immár tizenhatodik alkalommal rendezzük meg, melynek megvalósításához most is a lakosok adományait vártuk, s így 140 végegyházi gyermekhez barangoltak Mikulásaink.

Gyerekkuckónkba most is vártuk a gyerekeket, ahol a rajzszakköri foglalkozások mellett sokat játszottunk, illetve túrázni is mentünk, bejárva Végegyháza természeti környezetét. Decemberben együtt készültünk a karácsonyra, egy hatalmas barangolós karácsonyfánk is volt, melyet folyamatosan, együtt díszítettünk. Ezek a szombat délelőttök nem csak az adott programok miatt fontosak a gyerekeknek, hanem a családias légkör, a nyugodt körülmények között eltöltött három órás együttlét miatt is.

Egyesületünk működésének csak egy része saját programjaink megszervezése, hiszen számunkra mindig is fontos volt a párbeszéd a helyi szervezetekkel, intézményekkel, ápoljuk a régi és folyamatosan építünk ki új kapcsolatokat. Igyekszünk hasznos információkat, tanácsokat adni, szükség esetén segíteni együttműködő partnereinknek. Hiszen az anyagi háttere nem csak a mi egyesületünknek szűkös, de a lelkes önkéntes munka sok mindent pótol, s ebben mi is igyekszünk partnereink segítségére lenni. Ez a 2022. évben is igen fontos volt, hiszen a Barangoló Közösségi Ház folyamatosan nyitva állt, szükség esetén segítettünk a hozzánk forduló magánszemélyeknek, szervezeteknek. Szolgáltatásainkat bárki igénybevehette: adóbevallásokat készítettünk, horgászokmányokat állítottunk ki, elektronikus ügyekben, irodai szolgáltatással, tanácsadással, pályázati tanácsadással álltunk rendelkezésre. Különösen fontos  ez itt, Végegyházán, ahol máshová nehezen fordulhattak az itt élők segítségért.

A Barangoló Közösségi Házban helyet adtunk más szervezetek programjainak, így elnökségi gyűlések, közgyűlések, bankettek és a véradások is megvalósultak itt. Különösen az utóbbi nagyon fontos nem csak a szervezők, hanem a lakosság számára is, s mi nagy szeretettel vártuk ezeket a véradó napokat, s a véradókat.

A tizenötödik barangolós évünkben három elismerésben is volt részünk, mely nagy megtiszteltetés volt számunkra:

Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva rendeztük meg 2021 novemberének utolsó hetében „ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KÖRFORGALOM A BARANGOLÓBAN” című programunkat, mely civil kategóriában elnyerte a magyarországi első helyezést.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete a Vöröskereszt Világnapja alkalmából szervezett ünnepségén egyesületünk a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége dicsérő oklevelét vehette át.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen pedig egyesületünk átvehette a Környezetünkért Díjat. Ezt a díjat a környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeknek, szervezeteknek adományozzák évente.

Ezek az elismerések bizonyítják, hogy kis településeken is lehet „nagy” dolgokat véghezvinni.

A Barangoló Közhasznú Egyesület ebben az évben is sok 1 %-os felajánlást kapott, az idei évben befolyt összeg összesen 293 850 Ft volt.

A 2022-es évben sem sikerült NEA pályázaton nyernünk, de 150.000 Ft támogatást ennek ellenére kaptunk, melyet a könyvelői díj egy részére tudunk fordítani.

Működési költségekre Végegyháza Község Önkormányzatától 650.000 Ft támogatást kaptunk.

A Száraz-ér, ami összeköt programunk 2021-ben 2.550.000 Ft-ot nyert a Zöld Forrás pályázaton, melynek megvalósítására és elszámolására a 2022. évben került sor, a szakmai és pénzügyi beszámolót már el is fogadták.

A Barangoló Közhasznú Egyesület elnyerte a Magyar Falu program Falusi Civil Alapjának támogatását, összesen 6.970584 Ft-ot. Egyesületünk 2018-ban vásárolta meg a Gyüjteményes Ház helyéül tervezett épületet közadakozásból, és így nagyon nagy felelősséget jelentett, hogy meg is valósítsuk a terveket. Megkezdtük a munkát, azonban kiderült, hogy a tetőszerkezet rekonstrukcióra szorul, amelyet önerőből nem tudtunk megvalósítani. Három éven keresztül folyamatosan pályáztunk és végre sikerült megszereznünk a forrást erre a munkálatra. A pályázat keretében a tetőszerkezet felújításán túl megvalósulhat egy energiatakarékos, környezetbarát napelem rendszer telepítése is. Mindez nagy segítség, de ahhoz, hogy újra megnyithassuk gyűjteményes házunkat, sok tennivaló van még.

Egyesületünk tevékenysége továbbra is sikeresen betölti azt az űrt, amely a klasszikus közművelődési forma és hely megszűnése /kultúrház nem rendeltetésszerű használata/ után keletkezett. A tevékenységünket úgy szervezzük, hogy akár három-négy fő számára is lehetőséget adjunk a szabadidő eltöltésére. A célunk elsősorban azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a segítése és felkarolása, amelyekre igény tapasztalható.

A községünkben élő, többségében közmunkán levő vagy idénymunkából élő családok számára ezért alapvető, hogy szolgáltatásainkat, foglalkozásainkat térítésmentesen biztosítsuk. Igyekszünk lehetőség szerint segíteni elsősorban a fiatalokat és gyerekeket, hogy olyan önmegvalósító tevékenységekhez kapjanak lehetőséget, amely segíti a jövőjük építését, képességeik kibontakozását. Esélyeket kívánunk adni azoknak, akik hajlandóak maguk is tenni azért, hogy előrébb jussanak.”

  

Ezt követően Bognár Róbertné ismertette a Pénzügyi Felügyelőbizottság beszámolóját, melyben elmondta, hogy az egyesület a működési szabályzatban foglaltak szerint, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Az ügyviteli-, anyaggazdálkodási, illetve a dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket betartotta, a munkavédelmi valamint a balesetvédelmi követelményeknek eleget tett. Az ellenőrzéskor átadott dokumentumok alátámasztják a nyilvántartásban található adatokat, azoknak tartalmi és alaki formája megfelelő. A bizonylatok és számlák megőrzése, tárolása szabályszerű. A pályázati elszámolás anyagait előírás szerint elkülönítetten kezeli az egyesület, a jelentési és fizetési kötelezettségeiknek időben eleget tesznek. A Felügyelő Bizottság tagjai megvizsgálva az egyesület 2019. évi gazdálkodását, mindent rendben lévőnek talált, hiányosságot nem állapított meg.

Majd a 2022. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi mérleg ismertetésére került sor.

Az egyesület tagsága a 2022. évi  három beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

Ezt követően az egyesület elnöke ismertette a 2023. évi programtervet, majd pedig a költségvetési tervezetet. Az egyesület tagjai e terveket is egyhangúlag elfogadták.

A közgyűlés végén a Végegyháza Közösségéért Emlékplakett odaítélésére került sor, melyet a barangolós elnökség Horváth Lászlónak adományozott. A díjat sajnos Laci már nem vehette át, de itt marad a Barangoló Közösségi Házban, ahová Laci is tartozik.

 

  

Közgyűlésünket ezt követően a finom falatok mellett kötetlen beszélgetéssel folytattuk, tervezve az idei évünket, mely most is gazdag programokkal várja nem csak a végegyháziakat.

Barangoló Közhasznú Egyesület