BARANGOLÁS A MÚLT TITKAINAK TÁRÁBAN

A Makói Levéltár és a Csanádi Kör tagjai, többek között a Barangoló Közhasznú Egyesület, hivatalos együttműködési megállapodást kötött 2019. november 30-án. A találkozó során a Makói Levéltár titkaiba is bepillantást nyertünk.

Egy hónapja alakult meg a Fodor Manó Helytörténeti Egyesület III. Dél-Békési Helytörténeti Konferencián a Csanádi Kör, Battonyán. A nonformális keretek között működő szervezet fő célja, hogy az egykori kelet-csanádi régió helytörténészei között szorosabb együttműködés alakuljon ki. Az alapgondolatot az adja, hogy a közös történelmi múlt és az egykori Csanád vármegye összeköti településeinket, s történelmi kutatásaink során egymás munkáját is tudjuk segíteni, kiegészíteni, s időszakonként találkozva megoszthatjuk egymással „kincseinket”.

A mai találkozóra Urbancsok Zsolt főlevéltárostól kaptunk meghívást, méghozzá a Makói Levéltárba.  E hely gazdag Csanád vármegyei levéltári anyaggal rendelkezik, így a történelmi kutatómunka egyik lelőhelyén találkozhattunk ismét. Gyönyörű épületben találtuk magunkat, ahol bőven akadt látnivaló a kezdetekkor is.

A találkozó első részében Urbancsok Zsolt a Makói Levéltár működéséről beszélt, illetve arról, hogy Csanád vármegye milyen típusú iratait őrzik itt. Aki teljesebb képet akar kapni, a Békés Megyei Levéltár is őriz e területről anyagokat, melyeket szeretnének majd digitalizálva elkérni.

A levéltári keresést megkönnyíti, ha megadjuk a bennünket érdeklő témát, s így az ott dolgozók segítséget tudnak nyújtani az iratfeltárásban.

Szó esett az Arcanum Digitális Tudománytár folyamatosan bővülő magyar nyelvű könyvtáráról, mely korabeli kézikönyveket, folyóiratokat tesz közzé az interneten. Ez az elérhetőség is segítséget adhat egy-egy kutatómunkában.

Ezt követően rövid szünet után került sor a Csanádi Kör kilenc tagja és a Magyar Nemzeti Levéltár CsML Makói Levéltára között az együttműködési megállapodás aláírására.

Majd betekintést nyerhettünk a levéltári gyűjteménybe. Végigjárhattuk azokat a termeket, ahol az utókor számára őrzik a régi korok anyagait, legyen az alispáni anyag, szakigazgatási anyag, haladási napló vagy akár útlevélkérő lap.

Akár egy számadást őrző dokumentum is sokat elárulhat a régi korok életéből.

Múltunk titkainak tárában sétálva csak találgathattuk, mi mellett haladtunk el, de ha konkrét keresési témával keressük fel a levéltárat, biztos segítséget kaphatunk az ott dolgozó szakemberektől. Biztosan fogunk még találkozni!

Horváth Judit