Információ2

Megjelenési nyilatkozat

 

Az általunk készített és üzemeltetett „VÉGEGYHÁZI BARANGOLÓ„ című honlap azzal a céllal jött létre, hogy Végegyháza község és a környező települések lakosságának  biztosítson információs és szórakozási lehetőséget. A honlap célja a község és térségünk kulturális és közéletének fejlesztése és támogatása. A honlap teret kíván adni minden olyan eseménynek , hírnek, információnak amely a térségben élők érdeklődésére számot tarthat.

Megjelenési lehetőséget biztosít bárki számára, aki ezen nyilatkozatnak a tartalmát elfogadja.

A „VÉGEGYHÁZI BARANGOLÓ„ négy alappillére:

 

- NYILVÁNOSSÁG a honlapon bárki megjelenítheti írásait, képeit, amelyeket saját maga készít, és községünk életéhez kapcsolható. A megjelent alkotások, írások megjelentetéséért  díjazást nem kérünk és a művekért  díjazást nem adunk. A cikkeket más velünk együttműködő hírforrásoknak is továbbadjuk, és ezektől híreket veszünk át.

 

-TÖRVÉNNYESSÉG a honlapon megjelent írások nem ütközhetnek a hatályos törvényekbe, nem biztathatnak a törvények megsértésére, illetve nem adhatnak ötleteket a törvények megkerülésére. A cikkek, írások tartalmáért a szerző erkölcsileg és jogilag is helyt kell, hogy álljon, annak stílusáért felelős.

 

-HITELESSÉG a honlapon megjelenő hírek információk hitelességéről minden lehetséges módon meggyőződünk, az érintettek részére a válaszadás lehetőségét biztosítjuk minden esetben. Névtelen leveleket, írásokat nem jelentetünk meg, de – indokolt esetben – hozzájárulunk, hogy a hírek általunk ismert forrása rejtve maradjon, ekkor e megjelentekért a szerkesztőség áll helyt.

 

-TISZTELET a honlapon megjelenő hírek, írások hangnemében, stílusában magasabb mércét kívánunk alkalmazni, mint hazánkban –sajnos egyre inkább –elterjedt és bevett gyakorlat. A szerzőinktől elvárjuk, hogy a másik fél tisztességét, jó szándékát ne kérdőjelezzék meg csak azért, mert nem egyezik a véleményük vagy a meggyőződésük. Vitatkozni lehet és kell is, de a tiszteletet mindenki megérdemli és ezen az oldalon meg is kapja és mindenki el is várhatja .

 

Amennyiben a fenti elveket valamely közlésre szánt alkotás megsérti, vagy alapos gyanú merül fel, hogy a közlés jogsértő lehet úgy azt a szerkesztőbizottság elutasíthatja. A döntést a szerkesztőbizottság hozza, meghallgatva az alkotó véleményét, szükség esetén szakvéleményt is kérve. Ezután dönt, hogy a cikket elutasítja, vagy a szerzőt megkéri, hogy dolgozza át a vitás pontokat. Reméljük, hogy ilyen okból nem kell sohasem összeülni a szerkesztőbizottságnak.

A „VÉGEGYHÁZI BARANGOLÓ” megjelenési nyilatkozatát ismerem és elfogadom .