KÖZGYŰLÉS A VÉGEGYHÁZI HORGÁSZOKNÁL

Évi rendes közgyűlését tartotta meg a Végegyházi Sporthorgász Egyesület a Barangoló Közösségi Házban, 2019. február 9-én. A közgyűlésen nem csak az elvégzett munkáról számolt be az egyesület vezetősége, hanem - mivel az elnökség megbízatása is lejárt - teljes tisztújításra is sor került.

A megjelentek először az egyesület elmúlt évi munkájáról hallhattak beszámolót az egyesület elnökétől.

Mikula István beszámolójában elmondta:

„Egyesületünk, a Végegyházi Sporthorgász Egyesület 2010-ben alakult 23 taggal, jelenleg tagjaink száma 176 fő. Megalakulásunk óta, a végegyházi horgászok érdekeinek képviselete mellett, folyamatosan részt veszünk a helyi környezet védelmében szervezett akciókban, valamint folyamatosan igyekszünk a gyerekeket a természet védelmére sarkallni.

A 2018. év legfontosabb feladata volt, hogy az egyesület horgásztavának a folyamatos üzemelését biztosítsuk. A tóban megtörténtek a szükséges haltelepítések, és az elmúlt évben is tudtuk a halállományt fejleszteni. Az idei évben 2,5 q amurt is sikerült telepítenünk horgásztavunkba.

A tavon hat alkalommal szerveztünk éjszakai horgászatot, melyet mérsékelt érdeklődés kísért. Az idei évben hat alkalommal lesz lehetőség, meglátjuk milyen érdeklődés lesz tapasztalható.

A tavunk környezete is napról napra szépült, hiszen nem csak a növényzetet tartjuk rendben, hanem folyamatosan igyekszünk fejleszteni a területet.

A horgásztó partján folyamatosan fordul meg a falu apraja- nagyja, ez lehetőséget ad arra, hogy természetvédelmi tevékenységünket hatványozottan végezhessük.

A tó mellett három főt alkalmazunk, akik nem csak a tóra figyelnek, de a környező területeken is vigyáznak a természeti értékekre. A közfoglalkoztatottaink mindhárman nyolc órában dolgoznak. Természetesen fontos volt a munkaügyi központos pályázat teljes és szabályos lebonyolítása és elszámolása, ez sikeresen megtörtént. Egyesületünk szabályos és előírásszerű működéséhez minden feltétel adott.

Alakulásunk óta igyekszünk részt venni községünk közösségi életében, csatlakoztunk a Miénk itt a tér akcióhoz, ahol a tavaszi és őszi takarításon is részt vettünk, valamint a TeSzedd! országos környezetvédelmi akcióban is tevékenyen közreműködtünk. A növekvő adminisztratív feladatok ellenére továbbra is kiadjuk az állami horgászokmányokat az elmúlt évben 145 főnek végeztünk ilyen szolgáltatást, illetve több mint 50 főnek segítettünk a horgászregisztrációban is.

Egyesületünk minden jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, elszámoltunk a pályázatainkkal, könyvelésünk, nyilvántartásaink rendben vannak. Végegyháza Község Önkormányzata felé teljesítettük a fennálló kötelezettségünk aktuális részért, 500.000 Ft kifizetését.

Az egyesületünk munkáját az elmúlt évben 25 szerződéses és ötven alkalmi önkéntes segítette. Ez az az erő, amire folyamatosan támaszkodni tudunk, rájuk mindig számíthatunk.

Szeretném megköszönni egyesületünk nevében azt a sok önzetlen munkát és a sok támogatást, amit munkánk végzéséhez kaptunk."

A közgyűlés a beszámolót elfogadta, így a gazdasági beszámoló következett.

A gazdálkodásról Horváth László elnökségi tag beszélt. Az egyesület éves saját bevétele 1.955.000 Ft volt a kiadása pedig 1. 944.000 Ft ebből az összegből megvalósítottuk a haltelepítéseinket, működtettük a tavat és rendeztük az Önkormányzat felé esedékes kötelezettségünket is. Az egyesület időben, maradéktalanul teljesített minden anyagi kötelezettségét, gazdálkodása rendezett átlátható. A foglalkoztatás megoldott a munkaügyi központ támogatásából, az előzetes hírek alapján a következő évre is megoldott a foglalkoztatás és így a halőrzés kérdése is. A gazdasági beszámoló után, az egyesület közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása történt meg. Az egyesület köszönetét fejezi ki azoknak a személyeknek, szervezeteknek, amelyek egyesületünk működését segítették. Támogatta munkánkat Duba Péter és családja, a Községi Önkormányzat, Blahó Zoltán Horgász és gazdaboltja, a Barangoló Közhasznú Egyesület, Vajda Norbert, Balog István és Gyebnár Tibor.

Az ezt követőekben sor került az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak megválasztására a következő ötéves ciklusra. A szavazási procedúra után a szavazatszámláló bizottság elnöke Bognár Róbert ismertette az új elnökség névsorát. Az elkövetkező öt évre a közgyűlés az egyesület elnökévé Mikula Istvánt, az elnökség tagjaivá ifj. Gyebnár Tibort, Horváth Lászlót, Lipták Sándort és Mikula Ákost választotta.

A helyi horgászrend is módosításra került, ennek keretében a tavunkon az idei évben a csuka nem fogható, a ragadozó állomány megerősítése érdekében. A fogható halak esetében az éves területi jeggyel fogható nemes halak száma harmincra emelkedett, amiben évi öt amur is elvihető, más pontban a horgászrend nem változott.

A továbbiakban az egyesület életét érintő kisebb kérdéseket vitatott meg a közgyűlés, amely után az idei közgyűlésünk véget ért.

Végegyházi Sporthorgász Egyesület