KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK A VÉGEGYHÁZI HORGÁSZOK

A Végegyházi Sporthorgász Egyesület 2021. május 29-én tartotta meg évi rendes közgyűlését a Barangoló Közösségi Házban.

A napirendi pontok ismertetése után az egyesület elnöke, Mikula István számolt be az elmúlt évi eseményekről. Többek között elmondta:

„Egyesületünk, a Végegyházi Sporthorgász Egyesület 2010-ben alakult 23 taggal, jelenleg tagjaink száma 208 fő. Megalakulásunk óta, a végegyházi horgászok érdekeinek képviselete mellett, folyamatosan részt veszünk a helyi környezet védelmében szervezett akciókban, valamint folyamatosan igyekszünk a gyerekeket a természet védelmére sarkallni.

A 2020. év legfontosabb feladata volt, hogy az egyesület horgásztavának a folyamatos üzemelését biztosítsuk. A tóban megtörténtek a szükséges haltelepítések, és az elmúlt évben is tudtuk a halállományt fejleszteni. A 2020. évben 16.8 q pontyot sikerült telepítenünk horgásztavunkba.

A tavunk környezete is napról napra szépült, hiszen nem csak a növényzetet tartjuk rendben, hanem folyamatosan igyekszünk fejleszteni a területet.

A horgásztó partján folyamatosan fordul meg a falu apraja- nagyja, ez lehetőséget ad arra, hogy természetvédelmi tevékenységünket hatványozottan végezhessük. A vírushelyzetben sokan látogatták horgásztavunkat, nem csak a horgászat, hanem a természetben történő kikapcsolódás is vonzotta látogatóinkat. A vírushelyzet miatt két horgászversenyt rendeztünk meg: a Huszonnégyórás és a Tóavató horgászversenyt, melyekre most is jó hangulatban zajlottak le. Horgászversenyeink mellett második alkalommal rendeztük meg a Családi Napot a Végegyházi Horgásztó partján, amely sok embert vonzott a tóhoz augusztus 20-án.

Leader forrásból nyolc darab egyedi gyártású kerti kiülőt készíttettünk, amelyeket önkéntesek segítségével helyeztünk ki a tó partjára.

Egyesületünk a 2020. évben 39.697 Ft 1 %-os felajánlást kapott.

A tó mellett 2 főt alkalmazunk, akik nem csak a tóra figyelnek, de a környező területeken is vigyáznak a természeti értékekre. A közfoglalkoztatottaink mindketten nyolc órában dolgoznak. Természetesen fontos volt a munkaügyi központos pályázat teljes és szabályos lebonyolítása és elszámolása, ez sikeresen megtörtént. Egyesületünk szabályos és előírásszerű működéséhez minden feltétel adott.

Alakulásunk óta igyekszünk részt venni községünk közösségi életében. A növekvő adminisztratív feladatok ellenére továbbra is kiadjuk az állami horgászokmányokat, az elmúlt évben 175 főnek végeztünk ilyen szolgáltatást, illetve továbbra is segítettünk a horgászregisztrációban is.

Egyesületünk minden jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, elszámoltunk a pályázatainkkal, könyvelésünk, nyilvántartásaink rendben vannak. A 2020. évben megtörtént a vízjogi működési engedély megújítása, így tavunk 2025. év végéig szabályszerűen működhet.

Végegyháza Község Önkormányzata felé teljesítettük a fennálló kötelezettségünk aktuális részét, 1.200.000 Ft kifizetését.

Az egyesületünk munkáját az elmúlt évben 21 szerződéses és ötven alkalmi önkéntes segítette. Ez az az erő, amire folyamatosan támaszkodni tudunk, rájuk mindig számíthatunk.

Szeretném megköszönni egyesületünk nevében azt a sok önzetlen munkát és a sok támogatást, amit munkánk végzéséhez kaptunk. Külön szeretném megköszönni Blahó Zoltánnak, Horváth Juditnak, és Vajda Norbertnek, a Barangoló Közhasznú Egyesületnek és a Végegyháza Községi Önkormányzatnak az egész évi támogatást.”

A beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta, majd áttértek a gazdasági ügyekre. Az egyesület gazdasági helyzete stabil, a horgásztó bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak, a fennálló kötelezettségeiket rendben határidőre teljesítették. A közhasznúsági jelentést és a pénzügyi mérleget elfogadta a közgyűlés.

A következő lépés a 2021. évi programterv és a 2021-es év költségvetési tervezetének elfogadása volt. Az egyebekben az egyesület elvégzett munkájával, ez évi terveivel kapcsolatban hangzottak el vélemények és észrevételek.

Végegyházi Sporthorgász Egyesület