BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület nyilvántartási száma 2667. Adószáma: 18392944-1-04.

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2007. évi pénzügyi eredménye:

- összes bevétel: 47.600 Ft

- összes kiadás:  45.200 Ft

2007. december 31-én az egyesület pénzügyi mérlege: 2.400 Ft

A Barangoló Közhasznú Egyesület szeptember 3-án 10 fővel alakult meg. Most tagjainak száma 15, pártoló tagjaink száma is 15 jelenleg.

A 2007. év legfontosabb feladata a Barangoló Közhasznú Egyesület széles körben való megismertetése, propagálása, valamint civil szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel való együttműködési megállapodások megkötése.

Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a következő szervezetekkel: Végegyházi Polgárőrség, Vöröskereszt Végegyházi Alapszervezete, Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub, Remedium Kht., Sakk Sportkör, Gyermekjóléti Szolgálat, Végegyházi Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Végegyházi Barangoló. Együttműködési szándékkal megkerestük a Végegyháza Községi Önkormányzatot is, de a képviselőtestület az együttműködési megállapodás megkötésétől elzárkózott. A Barangoló Közhasznú Egyesület tagja a Kertészek Földje Leader csoportnak, illetve a Mezőkovácsházi Kistérség kulturális feladatokat ellátó szervezeteit összefogó Közkincs Kerekasztalnak.

Egyesületünk érdemi munkáját 2007. novemberében kezdte meg. E két hónap alatt három kisrendezvény valósult meg (Milyen is a Kilimanjaro hava? - Kinyó Zsolt élménybeszámolója, Iskolánk jövője-jövőnk iskolája - beszélgetés Varchó Istvánnal,  Ünnepi bűnök - Bátkai Miklós előadása a vagyonelleni bűncselekmények megelőzéséről), egy nagyrendezvényt szerveztünk (András-napi Rockfesztivál ), egy jótékonysági akciót (Barangol a Mikulás) és egy közösségépítő napot (Kis karácsony…- Végegyháza Karácsonyfája) valósítottunk meg. A kisrendezvényeinken 60 fő, a nagyrendezvényen 82 fő, a jótékonysági akció keretében 23 család 74 gyermekét tudtuk megajándékozni, Végegyháza karácsonyfájának feldíszítésében és felavatásában több mint 50-en vettek részt.

Ezek az eredmények azt igazolják, hogy ez évi célunkat, az Egyesület széles körben való megismertetését, sikerült megvalósítanunk. Az egyesület szellemiségének megfelelő közösségépítő munkát is sikeresen kezdtük meg, de természetesen ezt mindenképpen továbbra is folytatnunk kell. A megvalósított események és azok látogatottsága is bebizonyította, hogy a szerény anyagi lehetőségeket szervező munkával, összefogással, önzetlen tenni akarással kiegészítve komoly eredményeket lehet elérni.

Gazdasági szempontból az idei évben számottevő bevételünk nem volt, gyakorlatilag a tagdíjak, pártolói tagdíjak jelentettek bevételt. A befolyt összeget működésre és rendezvények szervezésére fordítottuk teljes egészében. 2007-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 500 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 15-15 főt terveztünk. Ez meg is valósult. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen. Tervezett kiadásainknál csak a rendezvénykiadásoknál volt számottevő az eltérés, mivel nem terveztünk a Művelődési Ház nagytermének bérleti díjával, illetve a szerzői jogdíjjal. A plusz költségeket a nagyobb pártolói tagdíjbevétel fedezte.

Összességében az idei pénzügyi évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat meg tudtuk rendezni, és az évet veszteség nélkül tudtuk zárni. Ezt annak is köszönhetjük, hogy nem csak pénzbeni segítséget kaptunk, hanem sokan segítettek egy-egy rendezvény megvalósításakor munkájukkal, ötleteikkel, technikai segítséggel és különböző anyagok felajánlásával.