BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

5811 Végegyháza, Széchenyi út 7/b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végegyháza, 2011. január 31.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Horváth Csilla Judit

                                                                                                                       elnök

 

 

 

A BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A 2010-ES ESZTENDŐRŐL

 

 

 

 

1.   SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 5 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából áll.

 

 

2.   KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben egyesületünk összesen 700 ezer Ft támogatást kapott. Ez az összeg a Szociális és Munkaügyi Misztérium, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány és a KIM Irányíró Szervezet által kiírt pályázatokon megnyert támogatás. A támogatások felhasználása teljes mértékben megtörtént a 2010-es évben.  

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 

3.   VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Egyesületünk törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évhez képest egyesületünk eredménye csökkent, az évet 5 ezer Ft eredménnyel zártuk.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

 

 

4.   CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünknél nem történtek ilyen jellegű kifizetések. (4. számú melléklet)

 

 

5.   KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

2010. évben közösségünk összesen 381 700,- Ft támogatást kapott különböző címen. Ez az összeg 26 800,- Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Sajnos a gazdasági válság negatív hatása egyesületünket sem kerülte el, de reméljük, hogy szűkebb környezetünk már megismerte munkánkat, és azt kisebb-nagyobb támogatásukkal segíti majd, mint eddig is.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

6.   A   KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünknél vezető tisztségviselőknek személyi jellegű kifizetés nem történt 2010-ben. (6.számú melléklet )

 

 

7.  A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 20 fő, pártoló tagjainak száma pedig 22 fő, önkénteseink száma kb. 60 fő.

A 2010. év legfontosabb feladata volt a közgyűlés által elfogadott éves eseménynaptárban meghatározott rendezvények megvalósítása. Ezt maradéktalanul meg tudtunk megvalósítani, hagyományossá vált rendezvényeinken túl újabb eseményekkel színesítettük programunkat.

Ebben az évben is minden olyan forrást megpályáztunk, amely a céljaink, programjaink megvalósítását elősegíthették. Az 790.000 forintnyi pályázati összeg, amelyet elnyertünk, és amelynek a segítségével programjainkat megvalósítottuk nem csak az egyesületünket, de községünket is gazdagította. Egyik legnagyobb sikerünk a Barangoló Gyűjteményes Ház szabadidőközpontjának kialakítása volt, melynek létrehozása ötvözte a központi segítség (DARIT-GYIA ifjúságügyi támogatása, Végegyházáért Közhasznú Alapítvány pénzbeli támogatása), az önzetlen felajánlás (anyagok,eszközök) és az egyesület aktivistáinak erejét (társadalmi munka és tárgyi felajánlások).

Jó néhány hagyományos programunk van, melyek csalogatják a közönséget, mint a Végegyházi Majális, az Újévi Gála, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett átadásával, az ismeretterjesztő előadások, a Barangoló Kézműveskörünk játszóházai, versenyeink, – Helytörténeti vetélkedő, Keresztrejtvényfejtő verseny, Horgászverseny, Föld Napja Kalandtúra. Decemberben Barangol a Mikulás akciónk során idén több, mint száz gyermekhez látogatott el mikulásunk, s idén is volt karácsonyi játszóház, melyen ismét feldíszítettük Végegyháza Karácsonyfáját. Miénk itt a tér akciónkon rendszeresen nagytakarítunk, fákat ültetünk, s összegyűjtjük az elektronikus hulladékot. Új akciónk, az Örökzöld környezetvédelmi oktató- és felvilágosító program, amely az óvodáskortól a nyugdíjas korosztályig nyújt ismeretet a lakosságnak. A nyári Barangoló Bejárós Tábor egy hónapon keresztül nyújtott feledhetetlen élményt nem csak a résztvevő gyerekeknek, de családtagjaiknak, ismerőseiknek is. S végül a Barangoló Gyűjteményes Ház, amely nem csak helytörténeti gyűjtemény, de rendszeres ismeretterjesztő és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket.

Az egyesület szellemiségének megfelelő közösségépítő munkát is sikeresen folytattuk. A megvalósított események és azok látogatottsága is bebizonyította, hogy a szerény anyagi lehetőségeket szervező munkával, összefogással, önzetlen tenni akarással kiegészítve komoly eredményeket lehet elérni. Sikeresen tudtuk üzemeltetni Civil Kerekasztalunkat, ahol folyamatosan közösségi témákkal foglalkoztunk. Együttműködtünk többek között a Végegyházi Polgárőr Egyesülettel, a Vöröskereszttel, az Alkony Nyugdíjas Klubbal és Népdalkörével, az Ezüstfenyők Nyugdíjas Pedagógus Klubbal, az Általános Iskola Szülői Munkaközösségével, a Községi Önkormányzattal, a mezőkovácsházi Kalocsa Róza Nonprofit Kft-vel, a Dél-Békési Közkincs Kerekasztallal, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárral, a Hunyadi János Közoktatási Intézménnyel, a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesülettel, a Harruckern Közoktatási Intézménnyel, a Kaszaperi Polgárőr Egyesülettel, a Tótkomlósi Száraz-ér Társasággal, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével és a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával

Gazdasági szempontból az idei évben bevételünk nagy részét a pályázati támogatások jelentették, e mellett a tagdíjak, pártolói tagdíjak és támogatások jelentettek még bevételt. Egyesületünk az idei évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet. A befolyt összeget működésre, pályázati programok végrehajtására és rendezvények szervezésére fordítottuk teljes egészében. A pályázati támogatásokkal az előírt ütemben, rendben elszámoltunk.

 2010-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 1200 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 20-20 főt terveztünk. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen.

Összességében az idei pénzügyi évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat csaknem teljes egészében meg tudtuk valósítani, és az évet veszteség nélkül tudtuk zárni. Ezt annak is köszönhetjük, hogy nem csak pénzbeli segítséget kaptunk, hanem sokan segítettek egy-egy rendezvény megvalósításakor munkájukkal, ötleteikkel, technikai segítséggel és különböző anyagok felajánlásával.

 

 

 

 

Végegyháza, 2011. január 31.

 

 

 

 

                                                                                                               Horváth Csilla Judit

                                                                                                                           elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Fordulónap: 2010.12.31.

Adószám: 18392944-1-04

 

Nyilvántartási szám: 2667

   
       
       
       

MÉRLEG

       
   

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

d

A.

Befektetett eszközök

0

0

I.

Immateriális javak

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

B.

Forgóeszközök

7

5

I.

Készletek

 

 

II.

Követelések

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

IV.

Pénzeszközök

7

5

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN

7

5

D.

Saját töke

7

5

I.

Induló tőke

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

0

III.

Lekötött tartalék

 

 

IV.

Értékesítési tartalék

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

7

5

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

II.

Hosszúlejáratú kötelezettségek

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

7

5

       
       
       
       

Végegyháza, 2011. január 31.

   
       
   

Horváth Csilla Judit

   

elnök

 

 

 

 

 

 

BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Fordulónap : 2010.12.31.

Adószám: 18392944-1-04

 

Nyilvántartási szám: 2667

   
       

Eredménykimutatás

       
   

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

2 470

1 248

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

409

382

a.

alapítótól

 

 

b.

központi költségvetéstől

 

 

c.

helyi önkormányzattól

 

 

d.

egyéb

409

382

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

1 820

700

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

11

16

4.

Tagdíjból származó bevétel

51

30

5.

Egyéb bevétel

179

120

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

1.

Árbevételek

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

C.

Összes bevétel ( A+B )

2 470

1 248

D.

Közhasznú tevékenység költségei

2 463

1 243

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2 042

1 141

2.

Személyi jellegű ráfordítások

119

49

3.

Értékcsökkenési leírás

299

45

4.

egyéb ráfordítások

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

3

8

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

4.

egyéb ráfordítások

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

F.

Összes tevékenység költsége ( D+E )

2 463

1 243

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B-E )

0

0

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H )

0

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D )

7

5

Tájékoztató adatok

A.Személyi jellegű ráfordítások

 

 

             1. Bérköltségek

 

 

   a. megbízási díjak

 

 

b. tiszteletdíjak

 

 

             2. Személyi jellegű egyéb költségek

95

49

             3. Személyi jellegű költségek közterhei

24

 

B. Nyújtott támogatások

 

 

             1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

       

Végegyháza, 2011.január 31.

   
   

Horváth Csilla Judit elnök