BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

5811 Végegyháza, Széchenyi u. 7/B.

 

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 Végegyháza, 2012. január 05.

                                                                                                     


 

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2011-es esztendőről

 

 

1.   SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 191 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából áll.

 

 

2.   KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS  FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben egyesületünk összesen 3 419 ezer Ft támogatást kapott. Ez az összeg a Vidékfejlesztési Minisztérium, az Ökotárs Alapítvány, a Békés Megyei Önkormányzat és az NCA által kiírt pályázatokon megnyert támogatás. A támogatások felhasználása teljes mértékben megtörtént a 2011-es évben.  

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 

3.   VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Egyesületünk törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évhez képest egyesületünk eredménye nőtt, az évet

191 ezer Ft eredménnyel zártuk.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

 

 

4.   CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünknél nem történtek ilyen jellegű kifizetések. (4. számú melléklet).

 

 

5.   KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

2011. évben közösségünk 60 000,- Ft támogatást a helyi önkormányzattól, 178 000,- Ft támogatást magánszemélyektől és 80 000,- Ft-ot az 1 % felajánlásából kapott..

 Sajnos a gazdasági válság negatív hatása egyesületünket sem kerülte el, de reméljük, hogy szűkebb környezetünk már megismerte munkánkat és azt kisebb-nagyobb támogatásukkal segíti majd, mint eddig is.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

 

6.   A   KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünknél vezető tisztségviselőknek személyi jellegű kifizetés nem történt 2011-ben (6. számú melléklet).

 

 

7.  A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

A Barangoló Közhasznú Egyesület tagjainak száma 20 fő, pártoló tagjainak száma pedig 15 fő, önkénteseink száma pedig több mint 100 fő.

A 2011. év legfontosabb feladata volt a közgyűlés által elfogadott éves eseménynaptárban meghatározott rendezvények megvalósítása. Ezt maradéktalanul meg tudtunk megvalósítani, hagyományossá vált rendezvényeinken túl újabb eseményekkel színesítettük programunkat.

 

Ebben az évben is minden olyan forrást megpályáztunk, amely a céljaink, programjaink megvalósítását elősegíthették. Ebben az évben 3.479.000 Ft pályázati támogatás folyt be, ebből 2.294.000 Ft az idei évben elnyert pályázati támogatás, a többit 2010 évben nyertük, de csak 2011-ben folyósították.

A pályázati támogatásokból megvalósított programjaink a következőek voltak:

2010-es pályázati támogatásból:

- Ökotárs Alapítvány (190.000 Ft): Civil Kerekasztal működtetése Végegyházán,

- Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás (420.000 Ft): Miénk itt a tér-környezetvédelmi akciók,

- Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás (575.000 Ft): Örökzöld környezetvédelmi program gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek.

2011-es pályázati támogatásból:

- Békés Megyei Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Pályázata (184.000 Ft): kirándulás a Vésztő-Mágori Emlékhelyre és a Munkácsy Múzeumba, színházlátogatás,

- NCA (400.000 Ft): Civil Kerekasztal működtetése Végegyházán,

- NCA (500.000 Ft): Önkéntesek Végegyházáért program

- Községi Önkormányzat (60.000 Ft): működési támogatás,

- NCA (200.000 Ft): működési támogatás,

- NCA (950.000 Ft): Kistérségi Civil Tanoda.

A kapott pályázati támogatásokból megvalósult programok szakmai és pénzügyi beszámolóit időre elkészítettük és beadtuk, elfogadásuk folyamatban van. A megvalósult programok mellett a támogatások egyesületünk technikai és eszközkészletét is bővítették, folytatva azt a tendenciát, hogy az egyesület eszközellátottságát minél magasabb szintre fejlesszük. Nagyságrendben ez meghaladja a 2.000.000 Ft-ot.

 

Jó néhány hagyományos programunk van, melyek 2011-ben is csalogatták a közönséget, mint a Végegyházi Majális, az Újévi Gála, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett átadásával, versenyeink, – Helytörténeti vetélkedő, Keresztrejtvényfejtő verseny, Horgászverseny, Föld Napja Kalandtúra. Decemberben Barangol a Mikulás akciónk során idén több mint száz gyermekhez látogatott el mikulásunk, s idén is volt karácsonyi játszóház, melyen ismét feldíszítettük Végegyháza Karácsonyfáját. Idén először karácsonykor is tudtunk adományokat vinni rászoruló családoknak, sőt még a Végegyháza karácsonyfáját avató gyerekeket is várta megvendégelés és ajándék Közösségi Házunkban. Miénk itt a tér akciónkon rendszeresen nagytakarítunk, fákat ültetünk, s összegyűjtjük az elektronikus hulladékot. Új akciónk volt, az Örökzöld környezetvédelmi oktató- és felvilágosító program, amely az óvodáskortól a nyugdíjas korosztályig nyújtott ismeretet a lakosságnak. A nyári Barangoló Bejárós Tábor egy hónapon keresztül nyújtott feledhetetlen élményt nem csak a résztvevő gyerekeknek, de családtagjaiknak, ismerőseiknek is. Idén három szaktáborral bővült augusztusban a sor, a foci-, íjász- és horgász tábor várta egy-egy héten keresztül az érdeklődő gyerekeket. A tanítási szünetekben is változatos programokkal vártuk a gyerekeket immár a barangoló Közösségi Házban. A Barangoló Gyűjteményes Ház továbbra is várja az érdeklődőket helytörténeti kiállításával és gyűjteményével, s az idei évben a focipálya is folyamatosan üzemelt.

 

Az egyesület szellemiségének megfelelő közösségépítő munkát is sikeresen folytattuk. Több önkéntes napot is szerveztünk, de ezeken kívül is számos önkéntes segítette munkánkat. Az idei évben megszereztük a regisztrált felnőttképzési szervezet címet, valamint önkénteseket fogadó szervezetként is regisztráltunk. Az idei évben tizenhat önkéntes szerződést kötöttünk. Ezeknek a feladatoknak a szükséges nyilvántartási és törvényességi feltételeit is biztosítottuk.

Sikeresen folytattuk Civil Kerekasztalunkat, ahol folyamatosan közösségi témákkal foglalkoztunk. Ebben az évben kibővítettük szolgáltatásunkat a kistérségi Civil Tanodával.

Gazdasági szempontból az idei évben bevételünk nagy részét a pályázati támogatások jelentették, e mellett a tagdíjak, pártolói tagdíjak és támogatások jelentettek még bevételt. A befolyt összeget működésre, pályázati programok végrehajtására, eszközbeszerzésre és rendezvények szervezésére fordítottuk teljes egészében. A pályázati támogatásokkal az előírt ütemben, rendben elszámoltunk.

 

2011-ben a tagdíj és a pártolói tagdíj minimum összege 1200 Ft volt, és mind rendes, mind pártoló tagból 20-20 főt terveztünk. Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket is, hogy lehetőség szerint rendezvényeinkre ne szedjünk belépődíjat, vagy ha mégis, akkor az minimális, mindenki számára elérhető összeg legyen.

Összességében az idei pénzügyi évünk sikeresnek tekinthető, mivel a tervezett programokat csaknem teljes egészében meg tudtuk valósítani, és az évet csaknem 200.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk, amely szolgálja a jövő év eleji programok zavartalan lebonyolítását.

Ezt annak is köszönhetjük, hogy nem csak pénzbeli segítséget kaptunk, hanem sokan segítettek egy-egy rendezvény megvalósításakor munkájukkal, ötleteikkel, technikai segítséggel és különböző anyagok felajánlásával.

 

Jelen közhasznúsági beszámolót a 2012. január 07-én tartott közgyűlésen az egyesület tagsága elfogadta.

 

 

 

Végegyháza, 2012. január 7.

 

 

                                                                                               .......................................................

                                                                                                              egyesületi elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Fordulónap: 2011.12.31.

 

Adószám: 18392944-1-04

   

Nyilvántartási szám: 2667.

     
         
         
         

MÉRLEG

 
         
   

adatok ezer Ft-ban

 

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

a

b

c

d

 

A.

Befektetett eszközök

0

0

 

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

5

191

 

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

5

191

 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

 

ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN

5

191

 

D.

Saját töke

5

191

 

I.

Induló tőke

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

0

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékesítési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

5

191

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

 

F.

Kötelezettségek

0

0

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszúlejáratú kötelezttségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5

191

 
         
         
         
         

Végegyháza, 2012. január 05.

     
         
     

Horváth Csilla Judit

     

elnök

 

 

 

 

 

BARANGOLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Fordulónap : 2011.12.31.

 

Adószám: 18392944-1-04

   

Nyilvántartási szám: 2667.

     
         

Eredménykimutatás

 
         
   

adatok ezer Ft-ban

 

sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1 248

5 307

 

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

382

318

 

a.

alapítótol

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

 

 

 

c.

helyi önkormányzattól

 

60

 

d.

egyéb

382

258

 

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

700

3 419

 

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

16

100

 

4.

Tagdíjból származó bevétel

30

18

 

5.

Egyéb bevétel

120

1 452

 

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

 

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel ( A+B )

1 248

5 307

 

D.

Közhasznú tevékenység költségei

1 243

5 116

 

1.

Anyagjellegű ráfordítások

1 141

3 709

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

49

408

 

3.

Értékcsökkenési leírás

45

994

 

4.

egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

8

5

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

0

 

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költsége ( D+E )

1 243

5 116

 

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B-E )

0

0

 

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H )

0

0

 

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D )

5

191

 

Tájékoztató adatok

 

A.Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

             1. Bérköltségek

 

 

 

   a. megbízási díjak

 

253

 

b. tiszteletdíjak

 

 

 

             2. Személyi jellegű egyéb költségek

49

 

 

             3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

155

 

B. Nyújtott támogatások

 

 

 

             1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 
         

Végegyháza, 2012. január 05.

     
     

Horváth Csilla Judit

     

elnök